قیمت سهام
10.25
تغییر روزانه
3.22%
سالیانه
-5.44%

قیمت روز سال
AMA Group Ltd 0.16 0 0% -68.32%
Dominos Pizza 73.74 2.68 3.77% -41.06%
IDP Education Ltd 27.50 -0.11 -0.40% 0.04%
Infomedia Ltd 1.56 0.03 1.96% -4.00%
Restaurant Brands New Zealand 9.29 0.18 1.98% -40.90%
Retail Food 0.06 0.003 5.17% -19.74%

قیمت روز سال
AUALL 7325 86.70 1.20% -6.81%
AU200 7071 78.30 1.12% -6.82%