اریتره سلامتی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
موارد کروناویروس 4848.00 4766.00 4848.00 0.00 افراد [+]
مرگ و میر کروناویروس 16.00 14.00 16.00 0.00 افراد [+]
Coronavirus بهبود یافت 4252.00 4206.00 4252.00 0.00 افراد [+]
[+]