گذشته قبلی
پول 53.2 53
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 6.2 در صد
نرخ بیکاری 9.6 8.9 در صد
نرخ تورم 7.09 7.34 در صد
نرخ بهره 10 10 در صد
موازنه تجاری -2660614 -3146306 GMD هزاران
حساب جاری 8.78 -0.96 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 -5.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.1 81 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.7 -2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 9.6 8.9 در صد
جمعیت 2.28 2.21 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 7.09 7.34 در صد
تورم مواد غذایی 9.1 8.8 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 112 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 105 106 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 113 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 147 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 1.1 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 11.85 11.11 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 294698 276276 دوزها
موارد کروناویروس 11572 11122 افراد
مرگ و میر کروناویروس 344 343 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 10 10 در صد
عرضه پول M0 25693 25341 GMD - میلیون
عرضه پول M1 30959 31477 GMD - میلیون
عرضه پول M2 56651 56818 GMD - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -2660614 -3146306 GMD هزاران
حساب جاری 8.78 -0.96 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 -5.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 24785 21171 GMD هزاران
واردات 2685400 3167477 GMD هزاران
گردش سرمایه 48.75 62.71 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0 0
ورود توریست 7147 6476 افراد
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.1 81 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.7 -2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 5475 5641 دالاسی - میلیون
ارزش بودجه دولت -950 -2059 دالاسی - میلیون
درآمدهای دولت 4525 3582 دالاسی - میلیون
مخارج نظامی 14.3 14.5 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد
نرخ مالیات شرکت 27 31 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 2321 2065 KBps
آدرس های IP 4061 3717 IP
اطمینان کسب و کار 35 26 امتیاز
شاخص رقابتی 45.92 45.45 امتیاز
رتبه رقابتی 124 119
شاخص فساد مالی 37 37 امتیاز
رتبه فساد مالی 102 96
آسانی کسب و کار 155 149


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گامبیا - شاخص های اقتصادی.