گذشته قبلی
پول 54 54
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 -0.2 در صد
نرخ بیکاری 11.2 11.1 در صد
نرخ تورم 11.58 11.69 در صد
نرخ بهره 11 10 در صد
موازنه تجاری -4140070 -3197031 GMD هزاران
حساب جاری -21.66 -5.54 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 -5.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.1 81 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.7 -2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 11.2 11.1 در صد
جمعیت 2.28 2.21 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 11.58 11.69 در صد
تورم مواد غذایی 14.16 15.51 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 121 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 109 109 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 118 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 162 153 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 2.53 1.02 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 32.68 28.95 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 812811 720000 دوزها
موارد کروناویروس 12002 11999 افراد
مرگ و میر کروناویروس 365 364 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 11 10 در صد
عرضه پول M0 27629 27062 GMD - میلیون
عرضه پول M1 37539 35209 GMD - میلیون
عرضه پول M2 65168 62271 GMD - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -4140070 -3197031 GMD هزاران
حساب جاری -21.66 -5.54 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 -5.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 176329 94426 GMD هزاران
واردات 4316399 3291456 GMD هزاران
گردش سرمایه 48.75 62.71 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0 0
ورود توریست 15822 15361
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.1 81 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.7 -2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 6433 6595 GMD - میلیون
ارزش بودجه دولت -2480 -2068 GMD - میلیون
درآمدهای دولت 3953 4527 GMD - میلیون
مخارج نظامی 14.3 14.5 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد
نرخ مالیات شرکت 27 31 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 2321 2065 KBps
آدرس های IP 4061 3717 IP
اطمینان کسب و کار 35 26 امتیاز
شاخص رقابتی 45.92 45.45 امتیاز
رتبه رقابتی 124 119
شاخص فساد مالی 37 37 امتیاز
رتبه فساد مالی 102 102
آسانی کسب و کار 155 149


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گامبیا - شاخص های اقتصادی.