تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 1.34 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 635 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1989 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2019-12
جمعیت 1.9 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 4.25 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -53.3 2019-12
حساب جاری -56.8 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2019-12
صادرات 130 2019-12
واردات 184 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.5 2019-12
بودجه دولت -5 2019-12
ارزیابی اعتبار 15

تجارت گذشته مرجع
استفاده از ظرفیت 71.8 2020-06
شاخص فساد مالی 18 2019-12
رتبه فساد مالی 168 2019-12
آسانی کسب و کار 174 2019-12
تولید صنعتی -12.2 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه بیسائو - شاخص های اقتصادی.