گذشته قبلی
پول 208 208
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 48.7 4.3 در صد
نرخ بیکاری 15.8 11.9 در صد
نرخ تورم 6.84 7.63 در صد
نرخ بهره 5 5 در صد
موازنه تجاری 376 287 USD - میلیون
حساب جاری -660 -2824 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.79 -24.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 39.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.3 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 15.8 11.9 در صد
جمعیت 0.79 0.78 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 6.84 7.63 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 129 امتیاز
تورم مواد غذایی 16.9 15.1 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 3.2 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 84.53 84.53 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 668046 668046 دوزها
موارد کروناویروس 37524 37445 افراد
مرگ و میر کروناویروس 987 986 افراد
Coronavirus بهبود یافت 17879 17784 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 5 5 در صد
نرخ بهره سپرده 0.85 0.88 در صد
ذخایر ارزی خارجی 820 820 USD - میلیون
عرضه پول M2 521 417 ALL - میلیاردها
گذشته قبلی
موازنه تجاری 376 287 USD - میلیون
حساب جاری -660 -2824 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.79 -24.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 999 822 USD - میلیون
واردات 623 535 USD - میلیون
بدهی خارجی 1345853 1320782 هزار تومان
شاخص تروریسم 0.48 0.04
ورود توریست 282 247 هزار
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 39.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.3 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 65.5 67.2 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 14 14 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 3142 3241 KBps
آدرس های IP 28467 24972 IP
شاخص فساد مالی 41 40 امتیاز
رتبه فساد مالی 83 85
آسانی کسب و کار 134 134


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گویان - شاخص های اقتصادی.