گذشته قبلی
پول 208 208
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 48.7 4.3 در صد
نرخ بیکاری 15.8 11.9 در صد
نرخ تورم 6.77 5.73 در صد
نرخ بهره 5 5 در صد
موازنه تجاری 376 287 USD - میلیون
حساب جاری -660 -2824 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.79 -24.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 39.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.3 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 15.8 11.9 در صد
جمعیت 0.79 0.78 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 6.77 5.73 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 129 امتیاز
تورم مواد غذایی 11.6 11.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 -0.3 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 115 114 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 905748 904806 دوزها
موارد کروناویروس 64342 64297 افراد
مرگ و میر کروناویروس 1228 1226 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 5 5 در صد
نرخ بهره سپرده 0.85 0.88 در صد
ذخایر ارزی خارجی 679 742 USD - میلیون
عرضه پول M2 588 521 ALL - میلیاردها
گذشته قبلی
موازنه تجاری 376 287 USD - میلیون
حساب جاری -660 -2824 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.79 -24.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 999 822 USD - میلیون
واردات 623 535 USD - میلیون
بدهی خارجی 1345853 1320782 هزار تومان
شاخص تروریسم 0.48 0.04
ورود توریست 282 247 هزار
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 39.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.3 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 65.5 67.2 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 14 14 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 3142 3241 KBps
آدرس های IP 28467 24972 IP
شاخص فساد مالی 39 41 امتیاز
رتبه فساد مالی 87 83
آسانی کسب و کار 134 134


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گویان - شاخص های اقتصادی.