بازارها گذشته مرجع
پول 73.41 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2019-12
نرخ بیکاری 13.5 2019-12
نرخ تورم 19.2 2020-12
نرخ بهره 17 2020-11
موازنه تجاری -240 2020-07
حساب جاری 99.36 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2018-12
بودجه دولت -2.47 2018-12
موارد کروناویروس 11286 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 243 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 8997 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی 8.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 714 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1729 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.5 2019-12
جمعیت 11.26 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 19.2 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 160 2020-12
تورم مواد غذایی 26.5 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 1 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 17 2020-11
نرخ بهره سپرده 7.85 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -240 2020-07
حساب جاری 99.36 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2018-12
صادرات 81.2 2020-07
واردات 321 2020-07
حواله 3328 2019-12
ذخایر طلا 1.81 2020-09
شاخص تروریسم 2.36 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2018-12
بودجه دولت -2.47 2018-12
ارزیابی اعتبار 15

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2823 2017-03
آدرس های IP 30781 2017-03
شاخص رقابتی 36.34 2019-12
رتبه رقابتی 138 2019-12
شاخص فساد مالی 18 2019-12
رتبه فساد مالی 168 2019-12
آسانی کسب و کار 179 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.73 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 11286 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 243 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 8997 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هائیتی - شاخص های اقتصادی.