گذشته قبلی
پول 0.97 0.97
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.1 -2.4 در صد
نرخ تورم 2.5 2.4 در صد
موازنه تجاری 458 462 میلیون - CHF
نرخ مالیات شرکت 12.5 12.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.4 22.4 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.1 -2.4 در صد
گذشته قبلی
جمعیت 0.04 0.04 میلیون
سن بازنشستگی زنان 64 64
سن بازنشستگی مردان 64 64
نرخ بیکاری 1.9 1.5 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 2.5 2.4 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 185 185 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 70780 70780 دوزها
موارد کروناویروس 18014 17976 افراد
مرگ و میر کروناویروس 85 84 افراد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 458 462 میلیون - CHF
صادرات 915 918 میلیون - CHF
واردات 457 456 میلیون - CHF
گذشته قبلی
درخواست پناهندگی 5 5 افراد
ارزیابی اعتبار 100
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 12.5 12.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.4 22.4 در صد
نرخ مالیات بر فروش 7.7 7.7 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 12384 12459 KBps
آدرس های IP 16781 16141 IP
ثبت خودرو 144 98


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیختن اشتاین - شاخص های اقتصادی.