نرخ ارز
92,990.91
تغییر روزانه
8.88%
سالیانه
-63.34%