قیمت سهام
1,410.00
تغییر روزانه
2.55%
سالیانه
-30.20%

قیمت روز سال
Moskovskaya Gorodskaya Telefonnaya Pao 1,410.00 35.00 2.55% -30.20%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%