بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2017-12
موازنه تجاری -834 2018-09
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی 6.4 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5680 2017-12
کار گذشته مرجع
جمعیت 0.04 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -834 2018-09
صادرات 705 2018-09
واردات 1539 2018-09
دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 18895 2017-03
آدرس های IP 19167 2017-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موناکو - شاخص های اقتصادی.