بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2018-12
موازنه تجاری -423 2019-06
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 7.18 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6087 2018-12
کار گذشته مرجع
جمعیت 0.04 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -423 2019-06
صادرات 277 2019-06
واردات 700 2019-06
دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 18895 2017-03
آدرس های IP 19167 2017-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موناکو - شاخص های اقتصادی.