بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2018-12
موازنه تجاری -353 2019-09
موارد کروناویروس 99 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 105 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 7.19 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6087 2018-12

کار گذشته مرجع
جمعیت 0.04 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -353 2019-09
صادرات 281 2019-09
واردات 634 2019-09

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 15

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 18895 2017-03
آدرس های IP 19167 2017-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 99 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 105 2020-08
تختخوابهای ICU 1119 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موناکو - شاخص های اقتصادی.