بازارها گذشته مرجع
پول 118 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-12
نرخ بیکاری 3.2 2017-12
نرخ تورم 3.5 2020-08
نرخ بهره 5 2020-09
موازنه تجاری -69737 2020-05
حساب جاری -84708 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.2 2019-12
بودجه دولت -5.4 2019-12
موارد کروناویروس 153008 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 842 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 102820 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 30.64 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 859 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3417 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 971500 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 274188 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54499 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55288 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4210 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 17918 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 134385 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87841 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26295 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 247495 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2017-12
جمعیت 28.34 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.5 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138 2020-09
قیمت صادرات 98.8 2020-06
تورم مواد غذایی 5.4 2020-08
قیمت واردات 95.6 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -69737 2020-05
حساب جاری -84708 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2019-12
صادرات 5938 2020-05
واردات 75676 2020-05
ذخایر طلا 6.4 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13065 2019-12
رابطه مبادله 103 2020-06
شاخص تروریسم 5.09 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.2 2019-12
بودجه دولت -5.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 114598 2019-12
مخارج نظامی 397 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3369 2017-03
آدرس های IP 181620 2017-03
تغییرات موجودی انبار 320487 2019-12
شاخص رقابتی 51.57 2019-12
رتبه رقابتی 108 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 94 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 717453 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 153008 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 842 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 102820 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نپال - شاخص های اقتصادی.