گذشته قبلی
پول 120 120
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 -2.1 در صد
نرخ بیکاری 4.44 2.85 در صد
نرخ تورم 4.24 3.49 در صد
نرخ بهره 5 5 در صد
موازنه تجاری -100479 -153419 میلیون - NPR
حساب جاری -84708 -27179 میلیون - روپیه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 -6.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 30.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.4 -10.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.44 2.85 در صد
جمعیت 29.13 28.61 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.24 3.49 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143 142 امتیاز
قیمت صادرات 111 104 امتیاز
تورم مواد غذایی 5.5 6.9 در صد
قیمت واردات 108 104 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 61.73 61.73 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 18317508 18317508 دوزها
موارد کروناویروس 822172 821949 افراد
مرگ و میر کروناویروس 11535 11529 افراد
Coronavirus بهبود یافت 596132 592535 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 5 5 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -100479 -153419 میلیون - NPR
حساب جاری -84708 -27179 میلیون - روپیه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 -6.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 12774 13713 میلیون - NPR
واردات 167407 140345 میلیون - NPR
ذخایر طلا 6.43 6.43 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19479 13065 NPR - میلیون
رابطه مبادله 103 100 امتیاز
شاخص تروریسم 5.34 5.09
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 30.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.4 -10.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 114598 113200 NPR - میلیون
مخارج نظامی 425 429 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 15 13 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 3369 3233 KBps
آدرس های IP 181620 194089 IP
تغییرات موجودی انبار 320487 338855 NPR - میلیون
شاخص رقابتی 51.57 50.79 امتیاز
رتبه رقابتی 108 109
شاخص فساد مالی 33 34 امتیاز
رتبه فساد مالی 117 113
آسانی کسب و کار 94 110
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 717453 688540 میلیون - روپیه


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نپال - شاخص های اقتصادی.