بازارها گذشته مرجع
پول 115 2018-11
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 24.47 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 728 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2443 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 881798 میلیون - روپیه 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 254673 NPR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50878 NPR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52408 NPR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3949 NPR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 16560 NPR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 112493 NPR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 85785 NPR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 18070 NPR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 271870 NPR - میلیون 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 % 2017-12
جمعیت 29.3 میلیون 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.9 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 170 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-09
قیمت واردات 116 نقاط شاخص 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -113689 میلیون - NPR 2018-07
صادرات 6922 میلیون - NPR 2018-07
واردات 120610 میلیون - NPR 2018-07
حساب جاری -74891 میلیون - روپیه 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 % 2017-12
ذخایر طلا 6.12 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13504 NPR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 147 نقاط شاخص 2018-07
شاخص تروریسم 4.39 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 % 2017-12
بودجه دولت -6.4 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 101188 NPR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 360 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3369 KBps 2017-03
آدرس های IP 181620 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 311052 NPR - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 50.79 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 109 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 110 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 678045 میلیون - روپیه 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 85.26 % 2011-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 21.19 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نپال - شاخص های اقتصادی.