بازارها گذشته مرجع
پول 117 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-12
نرخ بیکاری 3.2 2017-12
نرخ تورم 2.93 2020-12
نرخ بهره 5 2020-12
موازنه تجاری -82215 2020-08
حساب جاری -84708 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.2 2019-12
بودجه دولت -5.4 2019-12
موارد کروناویروس 267992 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 1969 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 262642 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 30.64 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 859 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3417 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 971500 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 274188 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54499 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55288 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4210 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 17918 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 134385 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87841 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26295 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 247495 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2017-12
جمعیت 28.34 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.93 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 2020-12
قیمت صادرات 103 2020-12
تورم مواد غذایی 5.4 2020-08
قیمت واردات 96.6 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -82215 2020-08
حساب جاری -84708 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2019-12
صادرات 10823 2020-08
واردات 93038 2020-08
ذخایر طلا 6.43 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13065 2019-12
رابطه مبادله 107 2020-12
شاخص تروریسم 5.34 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.2 2019-12
بودجه دولت -5.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 114598 2019-12
مخارج نظامی 397 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3369 2017-03
آدرس های IP 181620 2017-03
تغییرات موجودی انبار 320487 2019-12
شاخص رقابتی 51.57 2019-12
رتبه رقابتی 108 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 94 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 717453 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 267992 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 1969 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 262642 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نپال - شاخص های اقتصادی.