قیمت سهام
4.80
تغییر روزانه
0.10%
سالیانه
-35.05%

قیمت روز سال
Grindrod Ltd 1,032.00 13.00 1.28% 113.22%
National Marine 30.80 0.80 2.67% 191.12%
Novorossiysk Commercial Sea Port 4.80 0.01 0.10% -35.05%
Santos Brasil Participaçoes SA 7.74 0.38 5.16% -7.86%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%