Ok
width
height
Samoa Sales Tax Rate (VAGST)


ساموآ - نرخ مالیات بر فروش
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ساموآ - نرخ مالیات بر فروش.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
15.00 15.00 15.00 15.00 2020 - 2020 در صد سالیانه

ساموآ گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27.00 در صد Dec/21
نرخ مالیات شرکت 27.00 27.00 در صد Dec/21
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15.00 در صد Dec/20