قیمت سهام
2,777.00
تغییر روزانه
0.84%
سالیانه
-7.43%

قیمت روز سال
GK Salmolet 2,777.00 23.00 0.84% -7.43%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%