نرخ ارز

0.008

تغییر روزانه:

-24.85%

سالیانه:

-5.47%