تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.81 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12105 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6654 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 29.31 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 32614 2021-09
موارد کروناویروس 2791 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 14 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 2002 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.73 2020-12

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 25 2021-09

تجارت گذشته مرجع
شاخص فساد مالی 59 2020-12
رتبه فساد مالی 40 2020-12
آسانی کسب و کار 130 2019-12


St-vincent-and-the-grenadines - اطلاعات - شاخص های اقتصادی