گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 0.81 0.82 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12105 12485 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 6654 6863 USD
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 63.21 63.19 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 70331 70310 دوزها
موارد کروناویروس 8591 8570 افراد
مرگ و میر کروناویروس 106 105 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 1.73 1.8 در صد
گذشته قبلی
ارزیابی اعتبار 25
گذشته قبلی
شاخص فساد مالی 59 59 امتیاز
رتبه فساد مالی 36 40
آسانی کسب و کار 130 130


St-vincent-and-the-grenadines - اطلاعات - شاخص های اقتصادی