تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.83 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12466 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 20.81 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 23087 2021-06
موارد کروناویروس 2194 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 12 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 1934 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.73 2020-12

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 25 2021-06

تجارت گذشته مرجع
شاخص فساد مالی 59 2020-12
رتبه فساد مالی 40 2020-12
آسانی کسب و کار 130 2019-12


St-vincent-and-the-grenadines - اطلاعات - شاخص های اقتصادی