قیمت سهام
665.00
تغییر روزانه
1.53%
سالیانه
-30.00%

قیمت روز سال
Gk Tns Energo Pao 665.00 10.00 1.53% -30.00%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%