بازارها گذشته مرجع
پول 6.75 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 2020-03
نرخ بیکاری 4 2019-03
نرخ تورم 0.8 2021-02
نرخ بهره 3.5 2021-03
موازنه تجاری 31.6 2020-09
حساب جاری -250 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.2 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 13802 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 235 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 9594 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 2020-03
تولید ناخالص داخلی 24.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15105 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26176 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2019-03
جمعیت 1.37 2020-12
افراد بیکار 25.1 2019-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-02
تورم مواد غذایی 2.3 2021-02
قیمت تولید 621 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.41 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 61764 2021-05
موارد کروناویروس 13802 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 235 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 9594 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2021-03
نرخ بهره سپرده 1.5 2020-12
ترازنامه بانک 156789 2020-12
ذخایر ارزی 6704 2021-03
عرضه پول M0 25723 2020-12
عرضه پول M2 99230 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 31.6 2020-09
حساب جاری -250 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
صادرات 1320 2020-09
واردات 1289 2020-09
ذخایر طلا 1.94 2020-12
تولید نفت خام 59 2021-01
بدهی خارجی 31257 2021-01
شاخص تروریسم 0.16 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.2 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 52 2021-05
هزینه های مالی 3559 2020-12
ارزش بودجه دولت 1708 2020-12
بدهی های دولت 101569 2021-01
درآمدهای دولت 4666 2020-12
مخارج نظامی 165 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 9570 2017-03
آدرس های IP 175628 2017-03
استفاده از ظرفیت 60.4 2020-09
تولید سیمان 52511 2020-12
شاخص رقابتی 58.3 2019-12
رتبه رقابتی 79 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 105 2019-12
تولید صنعتی 1.1 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.1 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 37256 2020-12
قیمت گازوئیل 0.51 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 66262 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترینیداد و توباگو - شاخص های اقتصادی.