گذشته قبلی
پول 6.74 6.75
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.2 2.3 در صد
نرخ بیکاری 4.7 6.5 در صد
نرخ تورم 5.1 4.1 در صد
نرخ بهره 3.5 3.5 در صد
موازنه تجاری 259 -5.8 USD - میلیون
حساب جاری -2 -306 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.7 63.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -11.2 -2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.7 6.5 در صد
جمعیت 1.38 1.37 میلیون
افراد شاغل 570 569 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 55.4 56.3 در صد
افراد بیکار 28.2 39.3 هزار
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.1 4.1 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 114 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 111 امتیاز
تورم مواد غذایی 7.9 8.6 در صد
قیمت تولید 620 619 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 112 112 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1574574 1574287 دوزها
موارد کروناویروس 166979 166900 افراد
مرگ و میر کروناویروس 4012 4011 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 3.5 3.5 در صد
نرخ بهره سپرده 1.5 1.5 در صد
ترازنامه بانک 153245 155091 TTD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 6699 6732 USD - میلیون
عرضه پول M0 24418 25019 TTD - میلیون
عرضه پول M2 97611 97939 TTD - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 259 -5.8 USD - میلیون
حساب جاری -2 -306 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 1645 1348 USD - میلیون
واردات 1386 1354 USD - میلیون
ذخایر طلا 1.94 1.94 تن
تولید نفت خام 61 62 BBL/D/1K
بدهی خارجی 32083 32056 TTD - میلیون
شاخص تروریسم 0.16 0.02
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.7 63.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -11.2 -2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 52
هزینه های مالی 4021 3752 TTD - میلیون
ارزش بودجه دولت -1231 -32.4 TTD - میلیون
بدهی های دولت 109406 109473 TTD - میلیون
درآمدهای دولت 2790 3719 TTD - میلیون
مخارج نظامی 157 173 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
نرخ مالیات بر فروش 12.5 12.5 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 9570 9590 KBps
آدرس های IP 175628 172771 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 61.9 58.7 در صد
تولید سیمان 67322 63608 تن
شاخص رقابتی 58.3 57.88 امتیاز
رتبه رقابتی 79 78
شاخص فساد مالی 41 40 امتیاز
رتبه فساد مالی 82 86
آسانی کسب و کار 105 105
تولید صنعتی 10.4 18 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 3.6 در صد
گذشته قبلی
تسهیلات اعتباری خریدار 37756 37652 TTD - میلیون
قیمت گازوئیل 0.99 0.84 USD / لیتر
اعتبار بخش خصوصی 66618 66343 TTD - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترینیداد و توباگو - شاخص های اقتصادی.