نرخ ارز
37,048.32
تغییر روزانه
7.20%
سالیانه
-68.34%