بازارها گذشته مرجع
پول 4132370 2021-09
بازار سهام 6052 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 48.95 2021-09
نرخ تورم 2720 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 28.5 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 14050000 2021-09
نرخ بهره 54.06 2021-08
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 350 2020-12
بودجه دولت -29.9 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 66 2020-06
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -29.6 2019-01
نرخ مالیات شرکت 34 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2021-12
موارد کروناویروس 358462 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 4395 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 251587 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 482 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025 2014-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
افراد شاغل 15011108 2018-12
افراد بیکار 1018421 2018-12
حداقل دستمزد 400000 2020-05
جمعیت 32.6 2020-12
نرخ اشتغال 93.65 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 48.95 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 14050000 2021-09
موارد کروناویروس 358462 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 4395 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 251587 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2720 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 28.5 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1195583 2021-05
تورم مواد غذایی 2190 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1195053805 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 54.06 2021-08
عرضه پول M0 1248273160 2021-07
عرضه پول M1 2143301479 2021-07
عرضه پول M2 2147800530 2021-07
عرضه پول M3 2147800530 2021-07
ترازنامه بانک 23928830330 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 6178 2021-08
نرخ بهره سپرده 36 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 175674639 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
صادرات 8627 2019-03
واردات 2497 2019-03
بدهی خارجی 0 2021-02
ذخایر طلا 161 2021-06
تولید نفت خام 641 2021-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2019-03
شاخص تروریسم 3.66 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 350 2020-12
بودجه دولت -29.9 2019-12
هزینه های دولت 1286 2019-03
ارزیابی اعتبار 11 2021-09
مخارج نظامی 0.41 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -20.6 2019-01
تغییرات موجودی انبار -543 2019-03
سرعت اینترنت 1827 2017-03
آدرس های IP 2571911 2017-03
شاخص رقابتی 41.83 2019-12
رتبه رقابتی 133 2019-12
شاخص فساد مالی 15 2020-12
رتبه فساد مالی 176 2020-12
خطوط نفت خام 0 2021-08
آسانی کسب و کار 188 2019-12
تولید فولاد 2 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 66 2020-06
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -29.6 2019-01
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -53.5 2019-01
هزینه های مصرف کننده 3819 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 1184882180 2021-07
قیمت گازوئیل 0.02 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ونزوئلا - شاخص های اقتصادی.