بازارها گذشته مرجع
پول 3175455 2021-06
بازار سهام 4830 2021-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.58 2021-06
نرخ تورم 2720 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 16.1 2021-03
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1302992 2021-06
نرخ بهره 58.67 2021-03
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 350 2020-12
بودجه دولت -29.9 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 66 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.6 2019-01
نرخ مالیات شرکت 34 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2021-12
موارد کروناویروس 262038 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 2973 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 242357 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 482 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14025 2014-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
افراد شاغل 15011108 2018-12
افراد بیکار 1018421 2018-12
حداقل دستمزد 400000 2020-05
جمعیت 32.6 2020-12
نرخ اشتغال 93.65 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.58 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1302992 2021-06
موارد کروناویروس 262038 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 2973 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 242357 2021-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2720 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 16.1 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1195583 2021-05
قیمت مصرف کننده اصلی 594 2013-12
اندازه اصل تورم 60.3 2013-12
تورم مواد غذایی 2795 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1195053805 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 58.67 2021-03
عرضه پول M0 767331220 2021-04
عرضه پول M1 1263814403 2021-04
عرضه پول M2 1266215149 2021-04
عرضه پول M3 1266215149 2021-04
ترازنامه بانک 11654379070 2021-03
ذخایر ارزی 6276 2021-05
نرخ بهره سپرده 36 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 87154829 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5680 2019-03
حساب جاری 2533 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
صادرات 8627 2019-03
واردات 2497 2019-03
بدهی خارجی 0 2021-02
ذخایر طلا 161 2021-03
تولید نفت خام 582 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2019-03
شاخص تروریسم 3.66 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 350 2020-12
بودجه دولت -29.9 2019-12
هزینه های دولت 1286 2019-03
ارزیابی اعتبار 11 2021-06
مخارج نظامی 0.41 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -20.6 2019-01
تغییرات موجودی انبار -543 2019-03
سرعت اینترنت 1827 2017-03
آدرس های IP 2571911 2017-03
شاخص رقابتی 41.83 2019-12
رتبه رقابتی 133 2019-12
شاخص فساد مالی 15 2020-12
رتبه فساد مالی 176 2020-12
خطوط نفت خام 0 2021-05
آسانی کسب و کار 188 2019-12
تولید فولاد 2 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 66 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -29.6 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -53.5 2019-01
هزینه های مصرف کننده 3819 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 589972095 2021-03
قیمت گازوئیل 0.02 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ونزوئلا - شاخص های اقتصادی.