قیمت سهام
28.50
تغییر روزانه
5.56%
سالیانه
38.69%

قیمت روز سال
Taiwan Goldsun 26.70 0.05 0.19% 6.80%
Dangote Cement 296.00 -1.00 -0.34% 44.32%
PPC Ltd 357.50 9.50 2.73% 3.62%
Presco 162.00 -18.00 -10.00% 105.32%
Seplat 1,350.00 50.00 3.85% 100.98%
Lafarge Africa 28.50 1.50 5.56% 38.69%

قیمت روز سال
NSE-All Share 54085 933.98 1.76% 41.37%