2504

16.60

تغییر روزانه:

2.15%

سالیانه:

104.94%

قیمت روز سال
TAIEX 12780 -113.81 -0.88% 22.04%