2504

27.35

تغییر روزانه:

0.92%

سالیانه:

97.47%

قیمت روز سال
PPC Ltd 336.00 11.00 3.38% 242.86%
Lafarge Africa 20.55 -0.45 -2.14% 86.82%

قیمت روز سال
TAIEX 17226 -33.86 -0.20% 56.41%