1326

67.50

تغییر روزانه:

1.05%

سالیانه:

-23.12%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%