Formosa Plastic

1301

96.80

تغییر روزانه:

0.60 0.62%

تغییر سالانه:

-3.68%

قیمت روز سال
TAIEX 11566 8.53 0.07% 19.65%