6505

80.10

تغییر روزانه:

0.88%

سالیانه:

-18.76%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%