1303

59.00

تغییر روزانه:

-1.34%

سالیانه:

-18.17%

قیمت روز سال
TAIEX 12662 -130.84 -1.02% 11.27%