گذشته قبلی
پول 250 250
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2.1 در صد
نرخ بیکاری 13.42 12.9 در صد
نرخ بهره 27 27 در صد
موازنه تجاری -8694 -7409 USD - میلیون
حساب جاری -900 -500 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 -0.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.7 76.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.4 -4.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 15 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2.1 در صد
تولید ناخالص داخلی 23.49 26.74 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 632 1291 USD
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 13.42 12.9 در صد
جمعیت 29.82 29.16 میلیون
گذشته قبلی
نرخ بهره 27 27 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -8694 -7409 USD - میلیون
حساب جاری -900 -500 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 -0.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 34.08 27.07 USD - میلیون
واردات 4759 4720 USD - میلیون
ذخایر طلا 1.56 1.6 تن
تولید نفت خام 70 70 BBL/D/1K
شاخص تروریسم 7.58 7.26
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.7 76.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.4 -4.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 15 در صد
نرخ مالیات بر فروش 5 5 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 969 1268 KBps
آدرس های IP 113777 114320 IP
شاخص رقابتی 35.5 36.4 امتیاز
رتبه رقابتی 140 139
شاخص فساد مالی 15 15 امتیاز
رتبه فساد مالی 178 177
آسانی کسب و کار 187 187
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 25883314743 23883667739 USD


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یمن - شاخص های اقتصادی.