قیمت سهام
1,071.00
تغییر روزانه
2.19%
سالیانه
40.92%

قیمت روز سال
J Front Retailing 1,041.00 19.00 1.86% -1.23%
Isetan Mitsukoshi 1,071.00 23.00 2.19% 40.92%
Seven & I Holdings 5,253.00 3.00 0.06% 10.61%
Takashimaya 1,292.00 27.00 2.13% 8.12%
Marui Group 2,427.00 32.00 1.34% 19.85%
AEON 2,324.00 3.50 0.15% -19.53%
Fast Retailing 60,110.00 290.00 0.48% -31.68%

قیمت روز سال
JP225 26835 230.01 0.86% -7.94%