قیمت سهام
1,267.00
تغییر روزانه
1.69%
سالیانه
4.45%

قیمت روز سال
J Front Retailing 1,002.00 14.00 1.42% -4.66%
Isetan Mitsukoshi 1,049.00 16.00 1.55% 37.30%
Seven & I Holdings 5,228.00 5.00 0.10% 6.96%
Takashimaya 1,267.00 21.00 1.69% 4.45%
Marui Group 2,429.00 47.00 1.97% 23.61%
AEON 2,339.00 12.00 0.52% -21.10%
Fast Retailing 60,930.00 1,350.00 2.27% -30.79%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%