31/03/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AM
حساب جاری Q4 $-582.2M $-152.5M ®
03/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
نرخ تورم (سالانه) MAR -0.1% -0.5%
06/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AM
نرخ بیکاری Q4 18.0%
27/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR
08:00 AM
AM
موازنه تجاری MAR
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR
08:00 AM
AM
PPI (سالانه) MAR
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAR
08:00 AM
AM
فعالیت های اقتصادی (سالانه) MAR
28/04/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
AM
تصمیم نرخ بهره 5.25%


ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.