24/01/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
AM
تصمیم نرخ بهره 5.50% 5.50%
31/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
موازنه تجاری DEC $-300.2M
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز DEC 4.8%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 13.8%
08:00 AM
AM
فعالیت های اقتصادی (سالانه) DEC 10.1%
08:00 AM
AM
PPI (سالانه) DEC -0.6%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 11.9%
05/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.7%
20/02/2020 واقعی قبلی
09:45 AM
AM
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 7.9%


ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.