25/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
AM
موازنه تجاری SEP $-157M $ -230M
08:00 AM
AM
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه SEP 2.3%
08:00 AM
AM
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP -5.2%
08:00 AM
AM
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) SEP 2.3%
08:00 AM
AM
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 7.9%
08:00 AM
AM
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 5%
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
AM
نرخ تورم (سالانه) OCT 8.9%
07/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
AM
نرخ بیکاری Q2 17% 16%

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.