25/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
موازنه تجاری AUG $-220.3M
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز AUG 4.1%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 16.1%
08:00 AM
AM
فعالیت های اقتصادی (سالانه) AUG 8.1%
08:00 AM
AM
PPI (سالانه) AUG -0.7%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 9.1%
30/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
AM
حساب جاری Q2 $-277.3M
03/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.6%
07/10/2019 واقعی قبلی
11:55 AM
AM
نرخ بیکاری Q1 16.9%
11:55 AM
AM
نرخ بیکاری Q2


ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.