06/07/2020 واقعی قبلی
09:20 AM
AM
نرخ بیکاری Q1 19.8% 17.1% ®
27/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
موازنه تجاری JUN $-120M
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JUN -27%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -3.9%
08:00 AM
AM
فعالیت های اقتصادی (سالانه) JUN -12.8%
08:00 AM
AM
PPI (سالانه) JUN 1.1%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -18.4%
28/07/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
AM
تصمیم نرخ بهره 4.5%


ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.