26/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
موازنه تجاری JUN $-160M
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JUN 0.5%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 7.9%
08:00 AM
AM
فعالیت های اقتصادی (سالانه) JUN 10.9%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUN 12.5%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 17.6%
04/08/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
نرخ تورم (سالانه) JUL 6.5%
20/08/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
AM
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -3.3%


ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.