03/03/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
نرخ تورم (سالانه) FEB 5.3% 4.5%
16/03/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
تصمیم نرخ بهره 5.5%
25/03/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
موازنه تجاری FEB
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز FEB
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB
08:00 AM
AM
فعالیت های اقتصادی (سالانه) FEB
08:00 AM
AM
PPI (سالانه) FEB 5.5%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB -15.1%


ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.