21/05/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
AM
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -8.8%
25/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
موازنه تجاری APR $-146.3M
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز APR 10.8%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 3.8%
08:00 AM
AM
فعالیت های اقتصادی (سالانه) APR 3.8%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه PPI APR
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR
03/06/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
نرخ تورم (سالانه) MAY 6.2%


ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.