10/12/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
AM
تصمیم نرخ بهره 5.50% 5.50%
26/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
موازنه تجاری NOV $-300.4M
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز NOV 5.1%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV 2.7%
08:00 AM
AM
PPI (سالانه) NOV 0.5%
08:00 AM
AM
فعالیت های اقتصادی (سالانه) NOV 7.7%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 10.2%
27/12/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
AM
نرخ بیکاری Q3 17.7%
30/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
AM
حساب جاری Q3 $-278.8M


ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.