27/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
AM
موازنه تجاری MAY $-223.2M $-228M
08:00 AM
AM
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه MAY 15.6% 9.5%
08:00 AM
AM
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY 1.2% 2.4%
08:00 AM
AM
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) MAY 8.8% 7.6%
08:00 AM
AM
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 9.4% 9.1%
08:00 AM
AM
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY 8.6% 7.9%
06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
AM
نرخ تورم (سالانه) JUN
11:00 AM
AM
حساب جاری Q1
11:00 AM
AM
نرخ بیکاری Q1 14.5%

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.