25/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
AM
نرخ بیکاری Q3 15% 14.2%
31/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
AM
موازنه تجاری DEC $-284.3M $ -229M
08:00 AM
AM
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه DEC 3.6%
08:00 AM
AM
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه DEC 15.7%
08:00 AM
AM
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) DEC 13.2%
08:00 AM
AM
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 9.9% 10.3%
08:00 AM
AM
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC 15.7% 17.2%
01/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
AM
تصمیم نرخ بهره 7.75%
07/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
AM
نرخ تورم (سالانه) JAN 7.7%
08:00 AM
AM
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه JAN
08:00 AM
AM
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه JAN
11:00 AM
AM
نرخ بیکاری Q3

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.