03/12/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
نرخ تورم (سالانه) NOV 1.3%
15/12/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
AM
تصمیم نرخ بهره 4.25%
25/12/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
موازنه تجاری NOV
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز NOV 0.3%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -3%
08:00 AM
AM
فعالیت های اقتصادی (سالانه) NOV -8.1%
08:00 AM
AM
PPI (سالانه) NOV 4.1%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV -20.9%


ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.