25/09/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
موازنه تجاری AUG $-176M $-153M
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز AUG -5.3% -19.5%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -1.2% -2.3%
08:00 AM
AM
فعالیت های اقتصادی (سالانه) AUG -9.8% -10.2%
08:00 AM
AM
PPI (سالانه) AUG 4.4% 3.7%
08:00 AM
AM
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG -14.8% -10.4%
30/09/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AM
حساب جاری Q2 $-196.7M
11:00 AM
AM
نرخ بیکاری Q2 19.8%
05/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AM
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.8%


ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ارمنستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.