بازارها گذشته مرجع
پول 492 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.7 2020-06
نرخ بیکاری 17.5 2020-06
نرخ تورم 1.4 2020-09
نرخ بهره 4.25 2020-09
موازنه تجاری -176 2020-08
حساب جاری -144 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2020-12
موارد کروناویروس 66694 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1101 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 48734 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 13.67 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1270978 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 147602 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4732 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13654 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 121571 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54099 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 158655 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 54832 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 81009 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8880 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 32765 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4901 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17.5 2020-06
افراد بیکار 60.1 2020-08
نرخ مشارکت نیروی کار 57.6 2020-06
دستمزد 185991 2020-08
حداقل دستمزد 68000 2020-07
جمعیت 2.97 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63 2019-12
افراد شاغل 904 2020-08
دستمزد در تولید 162721 2020-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2020-09
اندازه اصل تورم 1.3 2020-09
قیمت تولید 102 2020-08
قیمت صادرات 98.4 2020-08
تورم مواد غذایی 0.8 2020-09
قیمت واردات 100 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2020-09
عرضه پول M0 1249943 2020-07
عرضه پول M1 1020475 2020-07
عرضه پول M2 2013360 2020-07
نرخ بهره سپرده 8.31 2020-05
ذخایر ارزی 2405 2020-09
نرخ وام 6 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -176 2020-08
حساب جاری -144 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.7 2019-12
صادرات 234 2020-08
واردات 409 2020-08
بدهی خارجی 12548 2020-06
گردش سرمایه -359 2019-12
ذخایر طلا 0 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 68.8 2019-12
حواله 412 2019-09
رابطه مبادله 98.4 2020-08
شاخص تروریسم 1.17 2018-12
ورود توریست 70603 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
ارزش بودجه دولت -83756 2020-06
درآمدهای دولت 353736 2020-06
بدهی های دولت 3720 2020-06
هزینه های مالی 437492 2020-06
ارزیابی اعتبار 16 2020-10
هزینه های دولت 210246 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2019-12
مخارج نظامی 591 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.2 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2020-07
تولید صنعتی -4.3 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم -9.8 2020-08
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار -8292 2020-06
شاخص رقابتی 61.28 2019-12
رتبه رقابتی 69 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2019-12
رتبه فساد مالی 77 2019-12
آسانی کسب و کار 47 2019-12
استخراج معدن 21.1 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.8 2020-08
تسهیلات اعتباری خریدار 958404 2020-08
هزینه های مصرف کننده 1025430 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -5.3 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 66694 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1101 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 48734 2020-10
تختخوابهای ICU 341 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.