گذشته قبلی
پول 490 490
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 13.3 در صد
نرخ بیکاری 15 17 در صد
نرخ تورم 9.6 9.1 در صد
نرخ بهره 7.25 7.25 در صد
موازنه تجاری -274 -260 USD - میلیون
حساب جاری -38.94 -82.71 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 -7.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.79 49.91 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.4 -1 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 18 18 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 23 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 15 17 در صد
افراد بیکار 61.4 62 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 56.2 56.7 در صد
دستمزد 206297 201197 AMD/ماه
حداقل دستمزد 68000 68000 AMD/ماه
جمعیت 2.96 2.96 میلیون
سن بازنشستگی زنان 63 63
سن بازنشستگی مردان 63 63
افراد شاغل 904 779 هزار
دستمزد در تولید 183541 173287 AMD/ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 9.6 9.1 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144 142 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 100 100 امتیاز
اندازه اصل تورم 7.9 8 در صد
قیمت تولید 103 99.6 امتیاز
قیمت صادرات 92.6 98 امتیاز
تورم مواد غذایی 16.9 16 در صد
قیمت واردات 95.7 98.4 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 1.7 0.7 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 10.8 9.9 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 41.65 41.65 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1236264 1236264 دوزها
موارد کروناویروس 341058 340818 افراد
مرگ و میر کروناویروس 7718 7691 افراد
Coronavirus بهبود یافت 216778 216718 افراد
تختخوابهای ICU 341 330 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 7.25 7.25 در صد
عرضه پول M0 1690891 1746674 AMD - میلیون
عرضه پول M1 1278692 1267367 AMD - میلیون
عرضه پول M2 2292096 2263280 AMD - میلیون
نرخ بهره سپرده 8.43 8.28 در صد
ذخایر ارزی خارجی 3126 3037 USD - میلیون
نرخ وام 8.75 8.75 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -274 -260 USD - میلیون
حساب جاری -38.94 -82.71 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 -7.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 267 229 USD - میلیون
واردات 541 489 USD - میلیون
بدهی خارجی 14045 13092 USD - میلیون
گردش سرمایه -106 -18.8 USD - میلیون
ذخایر طلا 0 0 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 82.7 3.5 USD - میلیون
حواله 424 317 USD - میلیون
رابطه مبادله 96.8 99.8 امتیاز
شاخص تروریسم 0.53 1.17
ورود توریست 14971 16.47 هزار
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.79 49.91 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.4 -1 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -20629 -50626 AMD - میلیون
درآمدهای دولت 452981 362088 AMD - میلیون
بدهی های دولت 4329 3924 AMD - میلیارد
هزینه های مالی 473611 412714 AMD - میلیون
ارزیابی اعتبار 14
هزینه های دولت 326399 228256 AMD - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 16 24.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
مخارج نظامی 635 652 USD - میلیون
گذشته قبلی
تولید صنعتی 3.9 -1.2 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.9 0.6 در صد
تولید صنعتی -1.7 -1.2 در صد
شاخص اقتصادی مقدم 3.6 2.4 در صد
سرعت اینترنت 5183 5739 KBps
آدرس های IP 297303 242616 IP
تغییرات موجودی انبار 65591 55758 AMD - میلیون
شاخص رقابتی 61.28 59.86 امتیاز
رتبه رقابتی 69 70
شاخص فساد مالی 49 42 امتیاز
رتبه فساد مالی 60 77
آسانی کسب و کار 47 41
استخراج معدن -18 8.4 در صد
گذشته قبلی
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12.7 1.4 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 833162 841161 AMD - میلیون
هزینه های مصرف کننده 1295192 1211035 AMD - میلیون
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 3.6 2.6 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.