بازارها گذشته مرجع
پول 518 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.8 2021-12
نرخ بیکاری 16 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 1.57 2021-06
نرخ تورم 5.9 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 46503 2021-06
نرخ بهره 6 2021-05
موازنه تجاری -172 2021-04
حساب جاری 51.7 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2021-12
موارد کروناویروس 223682 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 4484 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 215118 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.8 2021-12
تولید ناخالص داخلی 13.67 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1284086 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 147702 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4732 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13654 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 56351 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46599 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 128061 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 58131 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 69755 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18335 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 26504 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6082 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16 2020-12
افراد بیکار 62.4 2021-04
نرخ مشارکت نیروی کار 56.7 2020-12
دستمزد 197577 2021-04
حداقل دستمزد 68000 2020-07
جمعیت 2.96 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63 2020-12
افراد شاغل 553 2021-04
دستمزد در تولید 173287 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 1.57 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 46503 2021-06
موارد کروناویروس 223682 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 4484 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 215118 2021-06
تختخوابهای ICU 341 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.9 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 2021-05
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2021-04
اندازه اصل تورم 6.8 2021-04
قیمت تولید 100 2021-04
قیمت صادرات 99.4 2021-04
تورم مواد غذایی 7.5 2021-05
قیمت واردات 99.5 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 11 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2021-05
عرضه پول M0 1497529 2021-03
عرضه پول M1 1191403 2021-03
عرضه پول M2 2156325 2021-03
نرخ بهره سپرده 8.03 2021-03
ذخایر ارزی 2952 2021-04
نرخ وام 7 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -172 2021-04
حساب جاری 51.7 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2019-12
صادرات 243 2021-04
واردات 414 2021-04
بدهی خارجی 12935 2020-12
گردش سرمایه 27.6 2020-12
ذخایر طلا 0 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2.7 2020-12
حواله 420 2020-12
رابطه مبادله 99.9 2021-04
شاخص تروریسم 0.53 2019-12
ورود توریست 47.48 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
ارزش بودجه دولت -50626 2021-03
درآمدهای دولت 362088 2021-03
بدهی های دولت 4329 2021-03
هزینه های مالی 412714 2021-03
ارزیابی اعتبار 16 2021-06
هزینه های دولت 188026 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 16 2020-12
مخارج نظامی 635 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 16.9 2021-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.1 2021-03
تولید صنعتی -4.2 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم 23.2 2021-04
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار -50091 2021-03
شاخص رقابتی 61.28 2019-12
رتبه رقابتی 69 2019-12
شاخص فساد مالی 49 2020-12
رتبه فساد مالی 60 2020-12
آسانی کسب و کار 47 2019-12
استخراج معدن 19.1 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 47.8 2021-04
تسهیلات اعتباری خریدار 915564 2021-03
هزینه های مصرف کننده 1063538 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 87.7 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.