بازارها گذشته مرجع
پول 532 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.8 2021-12
نرخ بیکاری 18.1 2020-09
نرخ تورم 5.8 2021-03
نرخ بهره 5.5 2021-03
موازنه تجاری -125 2021-02
حساب جاری 51.7 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2020-12
موارد کروناویروس 202167 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 3720 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 180160 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.8 2021-12
تولید ناخالص داخلی 13.67 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1899146 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 463828 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4732 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13654 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 246904 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 174445 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 240991 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 49983 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 118429 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22156 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 33866 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5165 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.1 2020-09
افراد بیکار 63 2021-02
نرخ مشارکت نیروی کار 60 2020-09
دستمزد 188545 2021-02
حداقل دستمزد 68000 2020-07
جمعیت 2.96 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63 2020-12
افراد شاغل 607 2021-02
دستمزد در تولید 165090 2021-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.8 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2021-02
اندازه اصل تورم 4.7 2021-01
قیمت تولید 112 2021-02
قیمت صادرات 106 2021-02
تورم مواد غذایی 7.8 2021-02
قیمت واردات 105 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 1 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 7 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2021-03
عرضه پول M0 1563669 2020-12
عرضه پول M1 1176780 2021-02
عرضه پول M2 2136473 2021-02
نرخ بهره سپرده 8.18 2021-02
ذخایر ارزی 3000 2021-03
نرخ وام 7 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -125 2021-02
حساب جاری 51.7 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2019-12
صادرات 195 2021-02
واردات 319 2021-02
بدهی خارجی 12935 2020-12
گردش سرمایه 27.6 2020-12
ذخایر طلا 0 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2.7 2020-12
حواله 420 2020-12
رابطه مبادله 101 2021-02
شاخص تروریسم 0.53 2019-12
ورود توریست 47.48 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
ارزش بودجه دولت -175749 2020-12
درآمدهای دولت 502229 2020-12
بدهی های دولت 3924 2020-12
هزینه های مالی 677978 2020-12
ارزیابی اعتبار 16 2021-04
هزینه های دولت 371885 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 16 2020-12
مخارج نظامی 658 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -5.1 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -42.9 2021-01
تولید صنعتی 17.7 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم -5.3 2021-02
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار -2415 2020-12
شاخص رقابتی 61.28 2019-12
رتبه رقابتی 69 2019-12
شاخص فساد مالی 49 2020-12
رتبه فساد مالی 60 2020-12
آسانی کسب و کار 47 2019-12
استخراج معدن 2.1 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.8 2021-02
تسهیلات اعتباری خریدار 921869 2021-02
هزینه های مصرف کننده 1214793 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.1 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 202167 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 3720 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 180160 2021-04
تختخوابهای ICU 341 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.