بازارها گذشته مرجع
پول 522 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.1 2020-09
نرخ بیکاری 17.5 2020-06
نرخ تورم 3.7 2020-12
نرخ بهره 5.25 2020-12
موازنه تجاری -197 2020-11
حساب جاری -70 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2020-12
موارد کروناویروس 164235 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2987 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 152615 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.1 2020-09
تولید ناخالص داخلی 13.67 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1744942 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 280446 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4732 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13654 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 326886 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 110066 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 198471 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 55732 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 73426 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21648 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38220 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5734 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17.5 2020-06
افراد بیکار 60.7 2020-10
نرخ مشارکت نیروی کار 57.6 2020-06
دستمزد 183637 2020-11
حداقل دستمزد 68000 2020-07
جمعیت 2.97 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63 2019-12
افراد شاغل 905 2020-10
دستمزد در تولید 172042 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.7 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2020-11
اندازه اصل تورم 1.3 2020-09
قیمت تولید 106 2020-10
قیمت صادرات 97 2020-10
تورم مواد غذایی 4.9 2020-12
قیمت واردات 96.9 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 3.4 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.25 2020-12
عرضه پول M0 1284864 2020-10
عرضه پول M1 1076655 2020-10
عرضه پول M2 2063614 2020-10
نرخ بهره سپرده 8 2020-11
ذخایر ارزی 2605 2020-12
نرخ وام 6.75 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -197 2020-11
حساب جاری -70 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.7 2019-12
صادرات 224 2020-10
واردات 409 2020-10
بدهی خارجی 12658 2020-09
گردش سرمایه -234 2020-09
ذخایر طلا 0 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -12.9 2020-09
حواله 407 2020-09
رابطه مبادله 100 2020-10
شاخص تروریسم 0.53 2019-12
ورود توریست 70603 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
ارزش بودجه دولت -102990 2020-09
درآمدهای دولت 370633 2020-09
بدهی های دولت 3826 2020-09
هزینه های مالی 473623 2020-09
ارزیابی اعتبار 16 2021-01
هزینه های دولت 227904 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2019-12
مخارج نظامی 591 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6.1 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.2 2020-10
تولید صنعتی 9.2 2020-10
شاخص اقتصادی مقدم -10.3 2020-11
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار 33229 2020-09
شاخص رقابتی 61.28 2019-12
رتبه رقابتی 69 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2019-12
رتبه فساد مالی 77 2019-12
آسانی کسب و کار 47 2019-12
استخراج معدن -13.8 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -22 2020-11
تسهیلات اعتباری خریدار 936727 2020-11
هزینه های مصرف کننده 1325922 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 164235 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2987 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 152615 2021-01
تختخوابهای ICU 341 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.