گذشته قبلی
پول 454 455
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9 3 در صد
نرخ بیکاری 14.5 15 در صد
نرخ تورم 8.4 7.4 در صد
نرخ بهره 9.25 9.25 در صد
موازنه تجاری -222 -241 USD - میلیون
حساب جاری -430 -38.23 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 -4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.79 49.91 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.4 -1 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 18 18 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 23 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 14.5 15 در صد
افراد بیکار 57.9 58.1 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 59.8 59.9 در صد
دستمزد 206297 201197 AMD/ماه
حداقل دستمزد 68000 68000 AMD/ماه
جمعیت 2.96 2.96 میلیون
سن بازنشستگی زنان 63 63
سن بازنشستگی مردان 63 63
افراد شاغل 904 779 هزار
دستمزد در تولید 183541 173287 AMD/ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 8.4 7.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153 150 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 101 101 امتیاز
اندازه اصل تورم 7 6.4 در صد
قیمت تولید 101 102 امتیاز
قیمت صادرات 92.6 98.2 امتیاز
تورم مواد غذایی 14.3 12.8 در صد
قیمت واردات 95.7 98.4 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 2.3 1.8 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 12.5 12.3 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 72.59 72.44 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2154689 2150182 دوزها
موارد کروناویروس 422900 422896 افراد
مرگ و میر کروناویروس 8623 8622 افراد
تختخوابهای ICU 341 330 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 9.25 9.25 در صد
عرضه پول M0 1607675 1627226 AMD - میلیون
عرضه پول M1 1300820 1269489 AMD - میلیون
عرضه پول M2 2432865 2392663 AMD - میلیون
نرخ بهره سپرده 7.75 6.5 در صد
ذخایر ارزی خارجی 3105 3182 USD - میلیون
نرخ وام 10.75 9.5 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -222 -241 USD - میلیون
حساب جاری -430 -38.23 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 -4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 254 249 USD - میلیون
واردات 496 416 USD - میلیون
بدهی خارجی 13829 13845 USD - میلیون
گردش سرمایه -255 24.4 USD - میلیون
ذخایر طلا 0 0 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 116 26.7 USD - میلیون
حواله 423 424 USD - میلیون
رابطه مبادله 96.8 99.8 امتیاز
شاخص تروریسم 0.53 1.17
ورود توریست 14971 16.47 هزار
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.79 49.91 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.4 -1 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -157431 -72871 AMD - میلیون
درآمدهای دولت 505213 423931 AMD - میلیون
بدهی های دولت 4329 3924 AMD - میلیارد
هزینه های مالی 662644 496802 AMD - میلیون
ارزیابی اعتبار 14
هزینه های دولت 396219 326399 AMD - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 16 24.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
مخارج نظامی 635 652 USD - میلیون
گذشته قبلی
تولید صنعتی -6.9 3.7 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -37.8 6.8 در صد
تولید صنعتی 8.8 20.6 در صد
شاخص اقتصادی مقدم 6.7 8.2 در صد
سرعت اینترنت 5183 5739 KBps
آدرس های IP 297303 242616 IP
تغییرات موجودی انبار 75089 65591 AMD - میلیون
شاخص رقابتی 61.28 59.86 امتیاز
رتبه رقابتی 69 70
شاخص فساد مالی 49 49 امتیاز
رتبه فساد مالی 58 60
آسانی کسب و کار 47 41
استخراج معدن -4.8 -0.8 در صد
گذشته قبلی
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 6.6 5.3 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 834407 821526 AMD - میلیون
هزینه های مصرف کننده 1438475 1295192 AMD - میلیون
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 8.2 6.3 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.