گذشته قبلی
پول 1.69 1.69
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 47.26 در صد
نرخ بیکاری 6 6.27 در صد
نرخ تورم 12.6 12.4 در صد
نرخ بهره 7.75 7.75 در صد
موازنه تجاری 6406225 4867388 هزار تومان
حساب جاری 4352 2061 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.2 -0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 20.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -1.1 -2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 47.26 در صد
تولید ناخالص داخلی 42.61 48.17 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50868 39555 AZN - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5841 3641 AZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 5073 5347 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13700 14439 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 5.6 -4.3 در صد
تولید ناخالص داخلی ماهانه (سالانه) 7.2 7.2 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 398 752 AZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 947 661 AZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 545 503 AZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 3758 3408 AZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 166 187 AZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 818 662 AZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1276 1173 AZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43.3 35.4 AZN - میلیون
تولید ناخالص ملی 72006 78742 AZN - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6 6.27 در صد
افراد شاغل 4877 4938 هزار
افراد بیکار 316 376 هزار
حداقل دستمزد 300 250 TL / ماه
جمعیت 10.16 10.07 میلیون
سن بازنشستگی مردان 65 65
سن بازنشستگی زنان 63 62.5
دستمزد 825 809 TL / ماه
دستمزد در تولید 644 632 TL / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 12.6 12.4 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 7.5 -6.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 191 190 امتیاز
قیمت صادرات 127 83.7 امتیاز
تورم مواد غذایی 17.9 17.4 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147 145 امتیاز
قیمت واردات 128 123 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 1 در صد
قیمت تولید 170 75.2 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 121 120 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 135 135 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 13762091 13759231 دوزها
موارد کروناویروس 793273 793224 افراد
مرگ و میر کروناویروس 9717 9716 افراد
تختخوابهای ICU 354 350 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 7.75 7.75 در صد
عرضه پول M0 10836 10525 AZN - میلیون
عرضه پول M2 24215 23597 AZN - میلیون
نرخ بهره سپرده 8.71 8.69 در صد
ذخایر ارزی خارجی 7136 7158 USD - میلیون
عرضه پول M1 20250 19632 AZN - میلیون
عرضه پول M3 34910 33884 AZN - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 6406225 4867388 هزار تومان
حساب جاری 4352 2061 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.2 -0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 13892879 7799402 هزار تومان
واردات 7486654 2932014 هزار تومان
گردش سرمایه 3596 879 USD - میلیون
تولید نفت خام 681 698 BBL/D/1K
بدهی خارجی 15811924 15840363 هزار تومان
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1131 1029 USD - میلیون
ذخایر طلا 0 0 تن
حواله 101 135 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0.3 0.7
ورود توریست 2304 30950
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 20.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -1.1 -2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 12442 10688 AZN - میلیون
هزینه های مالی 10450 8169 AZN - میلیون
ارزیابی اعتبار 48
ارزش بودجه دولت 2519 1380 AZN - میلیون
هزینه های دولت 3239 3112 AZN - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.5 36.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
مخارج نظامی 2173 1854 USD - میلیون
گذشته قبلی
تولید صنعتی 3.9 4.6 در صد
تولید صنعتی 19.8 10.6 در صد
سرعت اینترنت 5672 5409 KBps
آدرس های IP 319679 331781 IP
ثبت خودرو 1264542 1214093
تغییرات موجودی انبار -622 -769 AZN - میلیون
شاخص رقابتی 62.72 60.04 امتیاز
رتبه رقابتی 58 69
شاخص فساد مالی 30 30 امتیاز
رتبه فساد مالی 128 129
آسانی کسب و کار 34 25
استخراج معدن -0.1 -0.5 در صد
گذشته قبلی
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3.1 3 در صد
هزینه های مصرف کننده 12844 13023 AZN - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 57182 55726 AZN - میلیون
قیمت گازوئیل 0.59 0.59 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آذربایجان - شاخص های اقتصادی.