گذشته قبلی
پول 1.69 1.69
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2.1 در صد
نرخ بیکاری 6.27 4.8 در صد
نرخ تورم 5.7 5.2 در صد
نرخ بهره 7 6.5 در صد
موازنه تجاری 1970059 1548839 هزار تومان
حساب جاری 1251 628 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 9.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.1 17.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.4 -0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.27 4.8 در صد
افراد شاغل 4877 4938 هزار
افراد بیکار 376 252 هزار
حداقل دستمزد 250 250 TL / ماه
جمعیت 10.07 9.98 میلیون
سن بازنشستگی مردان 65 65
سن بازنشستگی زنان 62 61
دستمزد 723 726 TL / ماه
دستمزد در تولید 644 632 TL / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.7 5.2 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177 174 امتیاز
قیمت صادرات 127 83.7 امتیاز
تورم مواد غذایی 6.7 6 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 114 امتیاز
قیمت واردات 128 123 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 1.8 در صد
قیمت تولید 3.6 -3 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 53.5 52.7 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 103 103 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10567919 10567919 دوزها
موارد کروناویروس 590113 588318 افراد
مرگ و میر کروناویروس 7884 7856 افراد
Coronavirus بهبود یافت 330279 330193 افراد
تختخوابهای ICU 354 350 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 7 6.5 در صد
عرضه پول M0 11039 10990 AZN - میلیون
عرضه پول M2 22407 21947 AZN - میلیون
نرخ بهره سپرده 8.69 9.69 در صد
ذخایر ارزی خارجی 6455 6356 USD - میلیون
عرضه پول M1 18944 18791 AZN - میلیون
عرضه پول M3 31289 31507 AZN - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 1970059 1548839 هزار تومان
حساب جاری 1251 628 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 9.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 4512158 3840624 هزار تومان
واردات 2542099 2291785 هزار تومان
گردش سرمایه 588 -15 USD - میلیون
تولید نفت خام 714 700 BBL/D/1K
بدهی خارجی 15811924 15840363 هزار تومان
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1235 1400 USD - میلیون
ذخایر طلا 0 0 تن
حواله 131 105 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0.3 0.7
ورود توریست 2304 30950
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.1 17.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.4 -0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 20234 17872 AZN - میلیون
هزینه های مالی 20185 17712 AZN - میلیون
ارزیابی اعتبار 48
ارزش بودجه دولت 160 311 AZN - میلیون
هزینه های دولت 3118 3006 AZN - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.5 29.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
مخارج نظامی 2173 1854 USD - میلیون
گذشته قبلی
تولید صنعتی 4.5 2.6 در صد
تولید صنعتی 10.6 11.5 در صد
سرعت اینترنت 5672 5409 KBps
آدرس های IP 319679 331781 IP
ثبت خودرو 1264542 1214093
تغییرات موجودی انبار 752 620 AZN - میلیون
شاخص رقابتی 62.72 60.04 امتیاز
رتبه رقابتی 58 69
شاخص فساد مالی 30 30 امتیاز
رتبه فساد مالی 129 126
آسانی کسب و کار 34 25
استخراج معدن 0.6 -0.9 در صد
گذشته قبلی
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.7 2.6 در صد
هزینه های مصرف کننده 11661 11222 AZN - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 55726 56769 AZN - میلیون
قیمت گازوئیل 0.59 0.59 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آذربایجان - شاخص های اقتصادی.