بازارها گذشته مرجع
پول 1.69 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 35.51 2021-06
نرخ بیکاری 6.27 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 45.69 2021-07
نرخ تورم 4.7 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4632349 2021-07
نرخ بهره 6.25 2021-06
موازنه تجاری 1548839 2021-03
حساب جاری 628 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.1 2020-12
بودجه دولت -2.4 2020-12
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 341183 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 5011 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 330279 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 35.51 2021-06
تولید ناخالص داخلی 42.61 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39915 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6801 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5593 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13700 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 410 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 854 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 476 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3598 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 164 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 755 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1070 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 37.9 2020-12
تولید ناخالص ملی 78178 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.27 2020-12
افراد شاغل 4938 2019-12
افراد بیکار 252 2019-12
حداقل دستمزد 250 2020-01
جمعیت 10.07 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
دستمزد 724 2021-05
دستمزد در تولید 632 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 45.69 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4632349 2021-07
موارد کروناویروس 341183 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 5011 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 330279 2021-07
تختخوابهای ICU 354 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.7 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173 2021-06
قیمت صادرات 127 2017-12
تورم مواد غذایی 4.9 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2021-03
قیمت واردات 128 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2021-06
قیمت تولید 5.4 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 52.1 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2021-06
عرضه پول M0 10655 2021-05
عرضه پول M2 21612 2021-05
نرخ بهره سپرده 9.69 2019-12
ذخایر ارزی خارجی 6369 2020-12
عرضه پول M1 17633 2021-03
عرضه پول M3 29300 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1548839 2021-03
حساب جاری 628 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-12
صادرات 3840624 2021-03
واردات 2291785 2021-03
گردش سرمایه 296 2020-12
تولید نفت خام 727 2021-03
بدهی خارجی 15840363 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1136 2020-12
ذخایر طلا 0 2021-03
حواله 105 2021-03
شاخص تروریسم 0.3 2019-12
ورود توریست 30950 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.1 2020-12
بودجه دولت -2.4 2020-12
درآمدهای دولت 11755 2021-06
هزینه های مالی 11590 2021-06
ارزیابی اعتبار 48 2021-07
ارزش بودجه دولت 369 2021-05
هزینه های دولت 3451 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.5 2020-12
مخارج نظامی 2173 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -3.6 2021-03
تولید صنعتی 11.6 2019-12
سرعت اینترنت 5672 2017-03
آدرس های IP 319679 2017-03
ثبت خودرو 1214093 2019-12
تغییرات موجودی انبار -103 2020-12
شاخص رقابتی 62.72 2019-12
رتبه رقابتی 58 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2020-12
رتبه فساد مالی 129 2020-12
آسانی کسب و کار 34 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.1 2021-06
استخراج معدن -5.5 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.1 2021-03
هزینه های مصرف کننده 10994 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 57035 2019-12
قیمت گازوئیل 0.59 2021-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آذربایجان - شاخص های اقتصادی.