نرخ ارز

0.003

تغییر روزانه:

2.90%

سالیانه:

-73.57%