نرخ ارز
1,600,064.02
تغییر روزانه
4.12%
سالیانه
-72.99%