11/03/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
BY
موازنه تجاری JAN $-498
01:00 PM
BY
نرخ تورم (سالانه) FEB 5.8%
18/03/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
BY
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه FEB 0.7%
01:00 PM
BY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 0.9%


بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.