18/11/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
BY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 0.7%
02:40 PM
BY
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه OCT 1.0%
10/12/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
BY
موازنه تجاری OCT $-238.6M
12:00 PM
BY
نرخ تورم (سالانه) NOV 5.3%


بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.