10/07/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
BY
موازنه تجاری MAY $-125.2M $-209.1M ®
01:00 PM
BY
نرخ تورم (سالانه) JUN 5.2% 4.9%
16/07/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
BY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -3.9%
01:00 PM
BY
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JUN -1.8%


بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.