10/04/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
BY
موازنه تجاری FEB $-43M
01:00 PM
BY
نرخ تورم (سالانه) MAR 4.4%
17/04/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
BY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -3.3%
01:00 PM
BY
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه MAR -0.6%


بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.