10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
BY
نرخ تورم (سالانه) OCT 10.%
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:30 AM
BY
موازنه تجاری SEP $-50.4M $ -1120M
16/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
BY
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه OCT 7.9%
01:30 PM
BY
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه OCT 2.7%

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.