09/10/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
BY
موازنه تجاری AUG $-193.9M
12/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
BY
نرخ تورم (سالانه) SEP 5.6%
16/10/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
BY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -2.2%
19/10/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
BY
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه SEP -1.3%


بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.