10/06/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
BY
نرخ تورم (سالانه) MAY 5.5%
11/06/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
BY
موازنه تجاری APR $-287.9M


بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلاروس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.