بازارها گذشته مرجع
پول 2.39 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-09
نرخ بیکاری 0.2 2020-03
نرخ تورم 5.4 2020-04
نرخ بهره 8 2020-05
موازنه تجاری -325 2020-03
حساب جاری -864 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.9 2019-09
بودجه دولت 4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
موارد کروناویروس 41658 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 229 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 18776 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی 60.45 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21056 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7537 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6744 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17742 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4772 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2021 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7229 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 226 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1191 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16112 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1950 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 904 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.2 2020-03
افراد شاغل 4335 2019-11
افراد بیکار 10.2 2019-11
دستمزد 1194 2020-04
حداقل دستمزد 330 2019-01
رشد دستمزد 14.8 2020-03
جمعیت 9.48 2019-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 265 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.4 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2020-04
قیمت تولید 101 2020-04
تورم مواد غذایی 4.7 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده 106 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8 2020-05
عرضه پول M0 3759 2020-04
عرضه پول M1 9453 2020-04
عرضه پول M2 19855 2020-04
عرضه پول M3 49729 2020-04
ذخایر ارزی 7883 2020-04
نرخ بهره سپرده 7 2020-05
ترازنامه بانک 73198546 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 4 2020-04
نرخ وام 9 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -325 2020-03
حساب جاری -864 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
صادرات 2304 2020-03
واردات 2628 2020-03
بدهی خارجی 40750 2019-12
گردش سرمایه -996 2019-12
ذخایر طلا 49.5 2020-03
تولید نفت خام 34 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8.2 2019-09
حواله 119 2019-09
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 365534 2018-12
فروش اسلحه 56 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.9 2019-09
بودجه دولت 4 2018-12
ارزش بودجه دولت 454185 2020-04
هزینه های دولت 2730 2019-12
درآمدهای دولت 3837726 2020-04
بدهی های دولت 50119459 2020-04
هزینه های مالی 3383541 2020-04
ارزیابی اعتبار 26 2020-05
مخارج نظامی 713 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -3.8 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -10.5 2020-04
تولید صنعتی -4 2020-04
تغییرات موجودی انبار 485 2019-12
سرعت اینترنت 9757 2017-03
آدرس های IP 1236913 2017-03
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 49 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -1.3 2020-04
استخراج معدن -2.2 2020-04
تولید فولاد 180 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 11827 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 5839 2020-03
قیمت گازوئیل 0.75 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 18.5 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.5 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 41658 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 229 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 18776 2020-06
تختخوابهای ICU 866 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلاروس - شاخص های اقتصادی.