بازارها گذشته مرجع
پول 2.05 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
نرخ بیکاری 0.3 2019-01
نرخ تورم 6 2019-07
نرخ بهره 9.5 2019-08
موازنه تجاری -141 2019-06
حساب جاری -1064 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29 2018-09
بودجه دولت 2.9 2017-12
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 59.66 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18640 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4374 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6744 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17742 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 825 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1466 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6382 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 228 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1090 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14580 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1851 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1081 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.3 2019-01
افراد شاغل 4324 2019-06
افراد بیکار 13.1 2019-06
دستمزد 1080 2019-06
حداقل دستمزد 330 2019-01
رشد دستمزد 13.5 2019-05
جمعیت 9.49 2018-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 265 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-07
قیمت تولید 100 2019-07
تورم مواد غذایی 6.7 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 107 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.5 2019-08
عرضه پول M0 3268 2019-07
عرضه پول M1 8546 2019-07
عرضه پول M2 17877 2019-07
عرضه پول M3 43548 2019-07
ذخایر ارزی 8628 2019-07
نرخ بهره سپرده 8.25 2019-08
ترازنامه بانک 67792352 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-06
نرخ وام 11.5 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -141 2019-06
حساب جاری -1064 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
صادرات 2697 2019-06
واردات 2838 2019-06
بدهی خارجی 38676 2019-03
گردش سرمایه -751 2019-03
ذخایر طلا 47 2019-06
تولید نفت خام 31 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 144 2018-09
حواله 103 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 282694 2017-12
فروش اسلحه 56 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29 2018-09
بودجه دولت 2.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -425468 2019-06
هزینه های دولت 2713 2019-03
درآمدهای دولت 2535355 2019-06
بدهی های دولت 43099290 2019-06
هزینه های مالی 2960822 2019-06
ارزیابی اعتبار 25
مخارج نظامی 713 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.6 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2019-07
تولید صنعتی 0.8 2019-07
تغییرات موجودی انبار -149 2019-03
سرعت اینترنت 9757 2017-03
آدرس های IP 1236913 2017-03
شاخص فساد مالی 44 2018-12
رتبه فساد مالی 70 2018-12
آسانی کسب و کار 37 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.3 2019-07
استخراج معدن 1.5 2019-07
تولید فولاد 220 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 11245 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 4858 2019-06
قیمت گازوئیل 0.8 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.4 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلاروس - شاخص های اقتصادی.