بازارها گذشته مرجع
پول 2.44 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.81 2021-06
نرخ بیکاری 0.2 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 44.67 2021-10
نرخ تورم 10.2 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4218130 2021-10
نرخ بهره 9.25 2021-09
موازنه تجاری -50.4 2021-08
حساب جاری 1085 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.3 2020-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2021-12
موارد کروناویروس 570006 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 4386 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 408878 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.81 2021-06
تولید ناخالص داخلی 60.26 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 30452 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7080 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6678 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19148 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1348 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2184 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9948 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 264 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1715 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21026 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2258 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1095 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.2 2020-12
افراد شاغل 4272 2021-08
افراد بیکار 7.2 2020-12
دستمزد 1463 2021-08
حداقل دستمزد 400 2021-12
رشد دستمزد 14.6 2021-08
جمعیت 9.35 2020-12
سن بازنشستگی زنان 57.5 2021-12
سن بازنشستگی مردان 62.5 2021-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 44.67 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4218130 2021-10
موارد کروناویروس 570006 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 4386 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 408878 2021-10
تختخوابهای ICU 866 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.2 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-09
قیمت تولید 19080 2021-09
تورم مواد غذایی 11.2 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 13.5 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.25 2021-09
عرضه پول M0 4523 2021-09
عرضه پول M1 11079 2021-09
عرضه پول M2 23329 2021-09
عرضه پول M3 50803 2021-09
ذخایر ارزی خارجی 8460 2021-10
نرخ بهره سپرده 8.25 2021-09
ترازنامه بانک 86886591 2021-06
نسبت ذخیره نقدی 4 2021-08
نرخ وام 10.25 2021-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -50.4 2021-08
حساب جاری 1085 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2020-12
صادرات 3408 2021-08
واردات 3459 2021-08
بدهی خارجی 42275 2021-06
گردش سرمایه 683 2021-06
ذخایر طلا 50.08 2021-06
تولید نفت خام 34.22 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -209 2021-06
حواله 114 2021-06
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 80972 2020-12
فروش اسلحه 23 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.3 2020-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
ارزش بودجه دولت -244762 2021-08
هزینه های دولت 4727 2021-06
درآمدهای دولت 3325319 2021-08
بدهی های دولت 57160278 2021-08
هزینه های مالی 3570081 2021-08
ارزیابی اعتبار 28 2021-10
مخارج نظامی 785 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 7.9 2021-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2021-09
تولید صنعتی 7.9 2021-09
تغییرات موجودی انبار 98.5 2021-06
سرعت اینترنت 9757 2017-03
آدرس های IP 1236913 2017-03
شاخص فساد مالی 47 2020-12
رتبه فساد مالی 63 2020-12
آسانی کسب و کار 49 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.7 2021-09
استخراج معدن 1.4 2021-09
تولید فولاد 200 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 17549 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 5249 2021-08
قیمت گازوئیل 0.83 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.2 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.5 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلاروس - شاخص های اقتصادی.