بازارها گذشته مرجع
پول 2.04 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
نرخ بیکاری 0.3 2019-09
نرخ تورم 5.3 2019-09
نرخ بهره 9.5 2019-10
موازنه تجاری -134 2019-08
حساب جاری 297 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29 2018-09
بودجه دولت 2.9 2017-12
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 59.66 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19811 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5148 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6744 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17742 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 825 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1466 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6382 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 228 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1090 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14580 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1851 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1081 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.3 2019-09
افراد شاغل 4334 2019-08
افراد بیکار 12 2019-08
دستمزد 1118 2019-08
حداقل دستمزد 330 2019-01
رشد دستمزد 13.5 2019-05
جمعیت 9.49 2018-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 265 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.3 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-09
قیمت تولید 100 2019-08
تورم مواد غذایی 6.2 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 101 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.5 2019-10
عرضه پول M0 3380 2019-08
عرضه پول M1 8801 2019-08
عرضه پول M2 18776 2019-08
عرضه پول M3 44672 2019-08
ذخایر ارزی 8831 2019-09
نرخ بهره سپرده 8.25 2019-10
ترازنامه بانک 71443954 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-06
نرخ وام 10.75 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -134 2019-08
حساب جاری 297 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
صادرات 2897 2019-08
واردات 3031 2019-08
بدهی خارجی 40071 2019-06
گردش سرمایه 252 2019-06
ذخایر طلا 48.56 2019-09
تولید نفت خام 31 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 144 2018-09
حواله 103 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 282694 2017-12
فروش اسلحه 56 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29 2018-09
بودجه دولت 2.9 2017-12
ارزش بودجه دولت 65617 2019-08
هزینه های دولت 2728 2019-06
درآمدهای دولت 2968582 2019-08
بدهی های دولت 43579016 2019-08
هزینه های مالی 2902965 2019-08
ارزیابی اعتبار 25
مخارج نظامی 713 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.7 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2019-07
تولید صنعتی 0.8 2019-07
تغییرات موجودی انبار -46.4 2019-06
سرعت اینترنت 9757 2017-03
آدرس های IP 1236913 2017-03
شاخص فساد مالی 44 2018-12
رتبه فساد مالی 70 2018-12
آسانی کسب و کار 37 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.1 2019-08
استخراج معدن 1.5 2019-07
تولید فولاد 210 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 11919 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 4998 2019-07
قیمت گازوئیل 0.8 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.4 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلاروس - شاخص های اقتصادی.