بازارها گذشته مرجع
پول 2.56 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-03
نرخ بیکاری 0.2 2020-07
نرخ تورم 6.1 2020-09
نرخ بهره 7.75 2020-10
موازنه تجاری 34.3 2020-08
حساب جاری 273 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.5 2020-03
بودجه دولت 4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
موارد کروناویروس 93707 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 961 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 83748 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 63.08 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19203 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4660 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6678 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19150 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 978 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1758 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6706 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 202 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1263 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16112 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1854 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1163 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.2 2020-07
افراد شاغل 4309 2020-07
افراد بیکار 10.2 2019-11
دستمزد 1264 2020-09
حداقل دستمزد 330 2019-01
رشد دستمزد 14.2 2020-08
جمعیت 9.48 2019-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.1 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2020-09
قیمت تولید 16823 2020-09
تورم مواد غذایی 5 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده 6.6 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.75 2020-10
عرضه پول M0 4009 2020-09
عرضه پول M1 9622 2020-09
عرضه پول M2 19831 2020-09
عرضه پول M3 50387 2020-09
ذخایر ارزی 7321 2020-09
نرخ بهره سپرده 6.75 2020-10
ترازنامه بانک 73198546 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 4 2020-07
نرخ وام 8.75 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 34.3 2020-08
حساب جاری 273 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2019-12
صادرات 2533 2020-08
واردات 2499 2020-08
بدهی خارجی 41116 2020-06
گردش سرمایه 560 2020-06
ذخایر طلا 49.3 2020-06
تولید نفت خام 34 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1469 2020-03
حواله 105 2020-03
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 365534 2018-12
فروش اسلحه 115 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.5 2020-03
بودجه دولت 4 2018-12
ارزش بودجه دولت -62776 2020-08
هزینه های دولت 2692 2020-06
درآمدهای دولت 2887076 2020-08
بدهی های دولت 57812597 2020-08
هزینه های مالی 2949852 2020-08
ارزیابی اعتبار 28 2020-10
مخارج نظامی 713 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.8 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.8 2020-06
تولید صنعتی -2.2 2020-08
تغییرات موجودی انبار 69.4 2020-06
سرعت اینترنت 9757 2017-03
آدرس های IP 1236913 2017-03
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 49 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -1.3 2020-09
استخراج معدن -1.8 2020-08
تولید فولاد 225 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 11176 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 5884 2020-08
قیمت گازوئیل 0.66 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.1 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 93707 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 961 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 83748 2020-10
تختخوابهای ICU 866 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلاروس - شاخص های اقتصادی.