بازارها گذشته مرجع
پول 2.46 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.3 2020-03
نرخ بیکاری 0.2 2020-03
نرخ تورم 5.2 2020-07
نرخ بهره 7.75 2020-08
موازنه تجاری -137 2020-06
حساب جاری -1239 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.5 2020-03
بودجه دولت 4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
موارد کروناویروس 69102 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 595 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 66178 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.3 2020-03
تولید ناخالص داخلی 63.08 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18604 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4591 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6678 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19150 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 978 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1758 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6706 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 202 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1263 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16112 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1854 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1163 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.2 2020-03
افراد شاغل 4302 2020-05
افراد بیکار 10.2 2019-11
دستمزد 1249 2020-06
حداقل دستمزد 330 2019-01
رشد دستمزد 14.6 2020-05
جمعیت 9.48 2019-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.2 2020-07
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2020-06
قیمت تولید 100 2020-06
تورم مواد غذایی 4.6 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.75 2020-08
عرضه پول M0 4114 2020-06
عرضه پول M1 10587 2020-06
عرضه پول M2 21767 2020-06
عرضه پول M3 50826 2020-06
ذخایر ارزی 8858 2020-07
نرخ بهره سپرده 6.75 2020-06
ترازنامه بانک 73198546 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 4 2020-04
نرخ وام 8.75 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -137 2020-06
حساب جاری -1239 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
صادرات 2305 2020-06
واردات 2442 2020-06
بدهی خارجی 39468 2020-03
گردش سرمایه -1780 2020-03
ذخایر طلا 49.5 2020-03
تولید نفت خام 34 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1469 2020-03
حواله 105 2020-03
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 365534 2018-12
فروش اسلحه 115 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.5 2020-03
بودجه دولت 4 2018-12
ارزش بودجه دولت -1714213 2020-06
هزینه های دولت 2737 2020-03
درآمدهای دولت 2958116 2020-06
بدهی های دولت 52614836 2020-06
هزینه های مالی 4672330 2020-06
ارزیابی اعتبار 26 2020-08
مخارج نظامی 713 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -3.1 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.8 2020-06
تولید صنعتی -3.3 2020-06
تغییرات موجودی انبار -204 2020-03
سرعت اینترنت 9757 2017-03
آدرس های IP 1236913 2017-03
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 49 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -1.7 2020-06
استخراج معدن -1.7 2020-06
تولید فولاد 210 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 11529 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 5704 2020-06
قیمت گازوئیل 0.78 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.1 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 69102 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 595 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 66178 2020-08
تختخوابهای ICU 866 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلاروس - شاخص های اقتصادی.