بازارها گذشته مرجع
پول 2.6 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-09
نرخ بیکاری 0.2 2019-12
نرخ تورم 7.7 2021-01
نرخ بهره 7.75 2021-01
موازنه تجاری -408 2020-12
حساب جاری 609 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.5 2020-03
بودجه دولت 2.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2021-12
موارد کروناویروس 291621 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 2011 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 283508 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-09
تولید ناخالص داخلی 63.08 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33189 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7524 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6678 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19150 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5314 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2355 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8089 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 210 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1528 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16112 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1971 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 959 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.2 2019-12
افراد شاغل 4303 2020-12
افراد بیکار 8.8 2019-12
دستمزد 1290 2021-01
حداقل دستمزد 400 2021-12
رشد دستمزد 19 2020-12
جمعیت 9.48 2019-12
سن بازنشستگی زنان 57.5 2021-12
سن بازنشستگی مردان 62.5 2021-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.7 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-01
قیمت تولید 17236 2021-01
تورم مواد غذایی 6.6 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 8 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.75 2021-01
عرضه پول M0 4107 2021-01
عرضه پول M1 10032 2021-01
عرضه پول M2 20541 2021-01
عرضه پول M3 50835 2021-01
ذخایر ارزی 7203 2021-01
نرخ بهره سپرده 6.75 2021-01
ترازنامه بانک 86006415 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 4 2021-01
نرخ وام 8.75 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -408 2020-12
حساب جاری 609 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2019-12
صادرات 2874 2020-12
واردات 3282 2020-12
بدهی خارجی 40561 2020-09
گردش سرمایه 475 2020-09
ذخایر طلا 50.04 2020-12
تولید نفت خام 34 2020-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -55.8 2020-09
حواله 88.6 2020-09
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 405472 2019-12
فروش اسلحه 115 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.5 2020-03
بودجه دولت 2.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -447759 2021-01
هزینه های دولت 4771 2020-09
درآمدهای دولت 3793465 2021-01
بدهی های دولت 59707970 2021-01
هزینه های مالی 4241224 2021-01
ارزیابی اعتبار 28 2021-03
مخارج نظامی 713 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 8.5 2021-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.7 2020-12
تولید صنعتی 8.2 2021-01
تغییرات موجودی انبار 1901 2020-09
سرعت اینترنت 9757 2017-03
آدرس های IP 1236913 2017-03
شاخص فساد مالی 47 2020-12
رتبه فساد مالی 63 2020-12
آسانی کسب و کار 49 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.3 2021-01
استخراج معدن -1.1 2021-01
تولید فولاد 200 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 17530 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 5552 2020-12
قیمت گازوئیل 0.71 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.4 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.1 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 291621 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 2011 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 283508 2021-03
تختخوابهای ICU 866 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلاروس - شاخص های اقتصادی.