بازارها گذشته مرجع
پول 2.11 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-06
نرخ بیکاری 0.3 2019-09
نرخ تورم 5 2019-11
نرخ بهره 9 2019-11
موازنه تجاری -443 2019-10
حساب جاری 482 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.8 2019-06
بودجه دولت 2.9 2017-12
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 59.66 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19811 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5148 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6744 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17742 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 792 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1793 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7404 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 241 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1174 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16250 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1888 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 919 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.3 2019-09
افراد شاغل 4339 2019-10
افراد بیکار 11 2019-10
دستمزد 1123 2019-10
حداقل دستمزد 330 2019-01
رشد دستمزد 13.2 2019-08
جمعیت 9.49 2018-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 265 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-11
قیمت تولید 99.9 2019-11
تورم مواد غذایی 5 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 104 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2019-11
عرضه پول M0 3499 2019-11
عرضه پول M1 9168 2019-11
عرضه پول M2 20007 2019-11
عرضه پول M3 46345 2019-11
ذخایر ارزی 9159 2019-11
نرخ بهره سپرده 8 2019-11
ترازنامه بانک 71443954 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-10
نرخ وام 10 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -443 2019-10
حساب جاری 482 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
صادرات 2688 2019-10
واردات 3131 2019-10
بدهی خارجی 39673 2019-09
گردش سرمایه 850 2019-09
ذخایر طلا 48.78 2019-12
تولید نفت خام 34 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -159 2019-06
حواله 122 2019-06
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 365534 2018-12
فروش اسلحه 56 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.8 2019-06
بودجه دولت 2.9 2017-12
ارزش بودجه دولت 984720 2019-10
هزینه های دولت 2728 2019-06
درآمدهای دولت 4131502 2019-10
بدهی های دولت 42691644 2019-10
هزینه های مالی 3146783 2019-10
ارزیابی اعتبار 26 2019-12
مخارج نظامی 713 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.6 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 2019-08
تولید صنعتی 0.8 2019-09
تغییرات موجودی انبار -46.4 2019-06
سرعت اینترنت 9757 2017-03
آدرس های IP 1236913 2017-03
شاخص فساد مالی 44 2018-12
رتبه فساد مالی 70 2018-12
آسانی کسب و کار 49 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.1 2019-10
استخراج معدن 0.6 2019-09
تولید فولاد 240 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 11919 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 5363 2019-10
قیمت گازوئیل 0.82 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.4 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.5 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلاروس - شاخص های اقتصادی.