بازارها گذشته مرجع
پول 2.52 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-09
نرخ بیکاری 0.2 2019-12
نرخ تورم 8.6 2021-04
نرخ بهره 8.5 2021-04
موازنه تجاری -280 2021-03
حساب جاری 297 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2020-12
بودجه دولت 2.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2021-12
موارد کروناویروس 373351 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 2681 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 363873 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-09
تولید ناخالص داخلی 63.08 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32474 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9350 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6678 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19150 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5314 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2355 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8089 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 210 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1528 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18060 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1971 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 959 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.2 2019-12
افراد شاغل 4298 2021-03
افراد بیکار 8.8 2019-12
دستمزد 1385 2021-03
حداقل دستمزد 400 2021-12
رشد دستمزد 14.1 2021-02
جمعیت 9.35 2020-12
سن بازنشستگی زنان 57.5 2021-12
سن بازنشستگی مردان 62.5 2021-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.6 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-04
قیمت تولید 18036 2021-04
تورم مواد غذایی 7.8 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده 9.5 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 3.48 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 328500 2021-05
موارد کروناویروس 373351 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 2681 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 363873 2021-05
تختخوابهای ICU 866 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.5 2021-04
عرضه پول M0 4118 2021-04
عرضه پول M1 9569 2021-04
عرضه پول M2 20067 2021-04
عرضه پول M3 49940 2021-04
ذخایر ارزی 7278 2021-04
نرخ بهره سپرده 7.5 2021-04
ترازنامه بانک 76014240 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 4 2021-02
نرخ وام 9.5 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -280 2021-03
حساب جاری 297 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2019-12
صادرات 3013 2021-03
واردات 3293 2021-03
بدهی خارجی 42149 2020-12
گردش سرمایه 226 2020-12
ذخایر طلا 50.04 2020-12
تولید نفت خام 34 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 118 2020-12
حواله 94.6 2020-12
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 405472 2019-12
فروش اسلحه 23 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2020-12
بودجه دولت 2.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -472048 2021-03
هزینه های دولت 4881 2020-12
درآمدهای دولت 3086546 2021-03
بدهی های دولت 59320636 2021-03
هزینه های مالی 3558595 2021-03
ارزیابی اعتبار 28 2021-05
مخارج نظامی 760 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 9.2 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2021-02
تولید صنعتی 7.5 2021-02
تغییرات موجودی انبار 370 2020-12
سرعت اینترنت 9757 2017-03
آدرس های IP 1236913 2017-03
شاخص فساد مالی 47 2020-12
رتبه فساد مالی 63 2020-12
آسانی کسب و کار 49 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.9 2021-03
استخراج معدن -1.6 2021-02
تولید فولاد 200 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 16753 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 5317 2021-03
قیمت گازوئیل 0.75 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.4 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.2 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلاروس - شاخص های اقتصادی.