بازارها گذشته مرجع
پول 2.11 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-06
نرخ بیکاری 0.3 2019-11
نرخ تورم 4.7 2019-12
نرخ بهره 9 2020-01
موازنه تجاری -549 2019-11
حساب جاری 482 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.8 2019-06
بودجه دولت 4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 59.66 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21327 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5477 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6744 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17742 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 792 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1793 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7404 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 241 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1174 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16250 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1888 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 919 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.3 2019-11
افراد شاغل 4335 2019-11
افراد بیکار 10.2 2019-11
دستمزد 982 2019-11
حداقل دستمزد 330 2019-01
رشد دستمزد -1.2 2019-11
جمعیت 9.49 2018-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 265 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.7 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-12
قیمت تولید 100 2019-12
تورم مواد غذایی 4.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 104 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2020-01
عرضه پول M0 3708 2019-12
عرضه پول M1 10275 2019-12
عرضه پول M2 21523 2019-12
عرضه پول M3 48510 2019-12
ذخایر ارزی 9394 2019-12
نرخ بهره سپرده 8 2020-01
ترازنامه بانک 71443954 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 4 2020-01
نرخ وام 10 2020-01
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -549 2019-11
حساب جاری 482 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
صادرات 2622 2019-11
واردات 3171 2019-11
بدهی خارجی 39673 2019-09
گردش سرمایه 850 2019-09
ذخایر طلا 48.78 2019-12
تولید نفت خام 34 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -159 2019-06
حواله 122 2019-06
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 365534 2018-12
فروش اسلحه 56 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.8 2019-06
بودجه دولت 4 2018-12
ارزش بودجه دولت 64455 2019-11
هزینه های دولت 2744 2019-09
درآمدهای دولت 2865671 2019-11
بدهی های دولت 43721838 2019-11
هزینه های مالی 2801217 2019-11
ارزیابی اعتبار 26 2020-01
مخارج نظامی 713 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.9 2019-12
تولید صنعتی 1.3 2019-12
تغییرات موجودی انبار 1374 2019-09
سرعت اینترنت 9757 2017-03
آدرس های IP 1236913 2017-03
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 49 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.2 2019-12
استخراج معدن 0.4 2019-12
تولید فولاد 225 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 12245 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 5342 2019-11
قیمت گازوئیل 0.84 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلاروس - شاخص های اقتصادی.