گذشته قبلی
پول 624 624
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 8.2 در صد
نرخ بیکاری 1.6 1.6 در صد
نرخ تورم 2 2 در صد
نرخ بهره 4 4 در صد
موازنه تجاری -294 -284 XOF - میلیارد
حساب جاری -274 -576 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 -1.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.2 46.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.1 -4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 8.2 در صد
تولید ناخالص داخلی 15.65 14.39 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1215 1202 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3323 3287 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7904 7385 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2140120 2060720 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4277440 3944030 XOF - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 1.6 1.6 در صد
جمعیت 12.11 11.88 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 2 2 در صد
تورم مواد غذایی -1 1.9 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 105 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 100 98.6 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 112 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 0.4 در صد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4 4 در صد
نرخ بهره بین بانکی 5.33 4.25 در صد
عرضه پول M0 910300 1101000 XOF - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -294 -284 XOF - میلیارد
حساب جاری -274 -576 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 -1.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 119 145 XOF - میلیارد
واردات 413 428 XOF - میلیارد
شاخص تروریسم 0.66 0
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.2 46.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.1 -4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 33
مخارج نظامی 68.8 68.1 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 18 18 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 1517 1642 KBps
آدرس های IP 5580 5652 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 74.4 67.4 در صد
شاخص رقابتی 45.82 44.4 امتیاز
رتبه رقابتی 125 123
شاخص فساد مالی 42 41 امتیاز
رتبه فساد مالی 78 83
آسانی کسب و کار 149 153
تولید صنعتی 8 25.5 در صد
گذشته قبلی
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 14.8 3.8 در صد
گذشته قبلی
موارد کروناویروس 27216 27122 افراد
مرگ و میر کروناویروس 163 162 افراد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنین - شاخص های اقتصادی.