ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بنین - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchB+ Stable Oct 29 2021
Moody'sB1 Stable Mar 09 2021
FitchB Positive Feb 11 2021
FitchB Stable Apr 09 2020
Moody'sB2 Positive Jun 18 2019
FitchB Positive Mar 08 2019
S&PB+ Stable Jul 05 2018
S&PN/A N/A Nov 01 2013
S&PB Stable Feb 20 2012
FitchN/A N/A Jan 25 2012
FitchB Stable Sep 15 2004