نرخ ارز

602.39

تغییر روزانه:

0.08%

سالیانه:

2.70%