بازارها گذشته مرجع
پول 6.83 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.68 2020-06
نرخ بیکاری 3.6 2019-12
نرخ تورم 1.16 2021-03
نرخ بهره 4.07 2021-03
موازنه تجاری 111 2021-02
حساب جاری 11.9 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.3 2020-12
بودجه دولت -9.7 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
موارد کروناویروس 312407 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 13151 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 258068 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.68 2020-06
تولید ناخالص داخلی 40.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9795505 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1791307 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2580 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8724 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1970563 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 111873 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1552848 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1205670 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 839700 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1018817 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 231549 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2019-12
حداقل دستمزد 2122 2019-12
جمعیت 11.68 2020-12
افراد شاغل 5788074 2020-03
نرخ اشتغال 70.6 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 73.7 2020-03
افراد بیکار 255576 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.16 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-04
CPI مسکن آب و برق 105 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-04
قیمت صادرات 84.95 2020-12
تورم مواد غذایی 0.67 2021-03
قیمت واردات 137 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.12 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 7.53 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 878563 2021-05
موارد کروناویروس 312407 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 13151 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 258068 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.07 2021-03
عرضه پول M1 71201868 2021-02
عرضه پول M2 118030856 2021-02
عرضه پول M3 213224935 2021-02
ذخایر ارزی 1928 2021-03
وام به بخش خصوصی 166670 2021-02
نرخ بهره سپرده 3.54 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 143191 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 111 2021-02
حساب جاری 11.9 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-12
صادرات 733 2021-02
واردات 623 2021-02
گردش سرمایه -439 2020-12
حواله 353 2020-12
ذخایر طلا 42.51 2020-12
تولید نفت خام 60.91 2020-12
بدهی خارجی 11321 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 241 2020-12
رابطه مبادله 61.93 2020-12
شاخص تروریسم 2.8 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.3 2020-12
بودجه دولت -9.7 2020-12
ارزیابی اعتبار 31 2021-05
هزینه های مالی 8213 2020-03
ارزش بودجه دولت -2560 2020-03
درآمدهای دولت 6999 2020-03
هزینه های دولت 1366739 2020-06
مخارج نظامی 588 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2689 2017-03
آدرس های IP 220795 2017-03
تغییرات موجودی انبار -931095 2020-06
شاخص رقابتی 51.8 2019-12
رتبه رقابتی 107 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
آسانی کسب و کار 150 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.76 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 6.06 2021-03
هزینه های مصرف کننده 7206842 2020-06
قیمت گازوئیل 0.54 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بولیوی - شاخص های اقتصادی.