بازارها گذشته مرجع
پول 6.82 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.68 2020-06
نرخ بیکاری 5.6 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 54.45 2021-09
نرخ تورم 0.2 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 6443148 2021-09
نرخ بهره 4.1 2021-08
موازنه تجاری 117 2021-06
حساب جاری 179 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.3 2020-12
بودجه دولت -9.7 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
موارد کروناویروس 497984 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 18696 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 358851 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.68 2020-06
تولید ناخالص داخلی 36.69 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9795505 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1791307 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2345 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7932 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1970563 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 111873 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1552848 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1205670 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 839700 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1018817 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 231549 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2020-12
حداقل دستمزد 2164 2021-12
جمعیت 11.68 2020-12
افراد شاغل 6145039 2021-06
نرخ اشتغال 72 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 75.3 2021-03
افراد بیکار 352771 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 54.45 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 6443148 2021-09
موارد کروناویروس 497984 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 18696 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 358851 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-08
CPI مسکن آب و برق 105 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-08
قیمت صادرات 84.77 2021-03
تورم مواد غذایی 0.17 2021-07
قیمت واردات 137 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.1 2021-08
عرضه پول M1 69943505 2021-06
عرضه پول M2 117838148 2021-06
عرضه پول M3 214271589 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 2009 2021-08
وام به بخش خصوصی 168982 2021-06
نرخ بهره سپرده 3.54 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 145815 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 117 2021-06
حساب جاری 179 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-12
صادرات 929 2021-07
واردات 734 2021-07
گردش سرمایه -1177 2021-03
حواله 338 2021-03
ذخایر طلا 42.51 2021-06
تولید نفت خام 35 2021-05
بدهی خارجی 12442 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -116 2021-03
رابطه مبادله 61.73 2021-03
شاخص تروریسم 2.8 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.3 2020-12
بودجه دولت -9.7 2020-12
ارزیابی اعتبار 31 2021-09
هزینه های مالی 7978 2021-04
ارزش بودجه دولت 562 2021-04
درآمدهای دولت 10686 2021-04
هزینه های دولت 1366739 2020-06
مخارج نظامی 598 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2689 2017-03
آدرس های IP 220795 2017-03
تغییرات موجودی انبار -931095 2020-06
شاخص رقابتی 51.8 2019-12
رتبه رقابتی 107 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
آسانی کسب و کار 150 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.76 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 5.79 2021-07
هزینه های مصرف کننده 7206842 2020-06
قیمت گازوئیل 0.54 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بولیوی - شاخص های اقتصادی.