بازارها گذشته مرجع
پول 6.83 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.68 2020-06
نرخ بیکاری 3.6 2019-12
نرخ تورم 0.7 2020-12
نرخ بهره 3.82 2020-11
موازنه تجاری 7.62 2020-08
حساب جاری -311 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.7 2019-12
بودجه دولت -7.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
موارد کروناویروس 243176 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 11470 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 186118 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.68 2020-06
تولید ناخالص داخلی 40.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9795505 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1791307 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2580 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8724 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1970563 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 111873 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1552848 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1205670 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 839700 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1018817 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 231549 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2019-12
حداقل دستمزد 2122 2019-12
جمعیت 11.47 2019-12
افراد شاغل 5744465 2019-12
نرخ اشتغال 70.6 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 73.7 2020-03
افراد بیکار 255576 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-01
CPI مسکن آب و برق 105 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-01
تورم مواد غذایی -0.78 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.82 2020-11
عرضه پول M1 74109838 2020-12
عرضه پول M2 123509612 2020-12
عرضه پول M3 218463343 2020-12
ذخایر ارزی 2144 2021-01
وام به بخش خصوصی 164719 2020-08
نرخ بهره سپرده 3.18 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 148036 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7.62 2020-08
حساب جاری -311 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2019-12
صادرات 773 2020-12
واردات 820 2020-12
گردش سرمایه -211 2020-06
حواله 285 2020-03
ذخایر طلا 42.51 2020-12
تولید نفت خام 61.03 2020-10
بدهی خارجی 11321 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 123 2020-06
شاخص تروریسم 2.8 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.7 2019-12
بودجه دولت -7.2 2019-12
ارزیابی اعتبار 33 2021-02
هزینه های مالی 8213 2020-03
ارزش بودجه دولت -2560 2020-03
درآمدهای دولت 6999 2020-03
هزینه های دولت 1366739 2020-06
مخارج نظامی 598 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2689 2017-03
آدرس های IP 220795 2017-03
تغییرات موجودی انبار -931095 2020-06
شاخص رقابتی 51.8 2019-12
رتبه رقابتی 107 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
آسانی کسب و کار 150 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -6.75 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 5.83 2020-08
هزینه های مصرف کننده 7206842 2020-06
قیمت گازوئیل 0.54 2021-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 243176 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 11470 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 186118 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بولیوی - شاخص های اقتصادی.