ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بورکینا فاسو - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PCCC+ Stable May 13 2022
S&PCCC+ Under Review Jan 26 2022
S&PB Stable May 26 2017
S&PB- Positive May 27 2016
S&PB- Stable Dec 05 2014
S&PB Negative Watch Nov 03 2014
S&PB Stable Aug 06 2008
S&PB Positive Jul 06 2006
S&PB Stable Mar 05 2004