19/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BI
نرخ تورم (سالانه) JAN 4.9%


بوروندی - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوروندی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.