گذشته قبلی
پول 2011 2010
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 -0.5 در صد
نرخ بیکاری 1.8 1.7 در صد
نرخ تورم 12.8 13.32 در صد
نرخ بهره 6.88 6.43 در صد
موازنه تجاری -165405 -67320 BIF - میلیون
حساب جاری -316 -348 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.4 -10.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.9 15.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.8 -8.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 1.8 1.7 در صد
جمعیت 11.89 11.53 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 12.8 13.32 در صد
تورم مواد غذایی 16.2 14.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 140 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 149 148 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 124 امتیاز
قیمت صادرات 119 114 امتیاز
قیمت واردات 101 89.23 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 1.8 در صد
گذشته قبلی
نرخ بهره 6.88 6.43 در صد
عرضه پول M0 787640 838969 BIF - میلیون
ترازنامه بانک 4598050 4616701 BIF - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 2350741 2446825 BIF - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 534876 635631 BIF - میلیون
وام به بخش خصوصی 2327 2286 BIF - میلیارد
عرضه پول M2 3076746 3089204 BIF - میلیون
عرضه پول M3 3334965 3346181 BIF - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -165405 -67320 BIF - میلیون
حساب جاری -316 -348 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.4 -10.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 23651 108890 BIF - میلیون
واردات 189056 176209 BIF - میلیون
ذخایر طلا 0.03 0.03 تن
بدهی خارجی 1275254 1269021 BIF - میلیون
رابطه مبادله 118 128 امتیاز
شاخص تروریسم 4.7 5.1
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.9 15.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.8 -8.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 145508 110049 BIF - میلیون
ارزش بودجه دولت -13936 648 BIF - میلیون
درآمدهای دولت 131572 110697 BIF - میلیون
مخارج نظامی 65.2 84.7 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 18 18 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی 21.5 -0.9 در صد
سرعت اینترنت 2707 2270 KBps
آدرس های IP 1971 1786 IP
شاخص رقابتی 40.25 37.53 امتیاز
رتبه رقابتی 135 136
شاخص فساد مالی 19 19 امتیاز
رتبه فساد مالی 169 165
آسانی کسب و کار 166 168
تولید الکتریسیته 22.06 21.24 گیگاوات ساعت


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوروندی - شاخص های اقتصادی.