قیمت سهام
31.10
تغییر روزانه
-1.02%
سالیانه
55.27%

قیمت روز سال
Astra International 6,875.00 -75.00 -1.08% 36.82%
Burson Auto Parts 6.79 -0.01 -0.15% -16.07%
Jardine Cycle 31.10 -0.32 -1.02% 55.27%
Supply Network Ltd 10.35 -0.15 -1.43% 45.37%
United Tractors 31,650.00 -250.00 -0.78% 53.27%
Wesfarmers 47.24 -0.81 -1.69% -27.46%

قیمت روز سال
STI 3269 -32.69 -0.99% 3.28%