Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
Jun/04 پایان ماه رمضان
Aug/11 روز استقلال
قربانی جشن
Nov/01 همه روزهای مقدس
Nov/09 تولد پیامبر
Nov/28 روز جمهوری
Dec/01 روز آزادی و دموکراسی
Dec/02 روز آزادی و دموکراسی
Dec/25 روز کریسمس