22/06/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) APR 3.5% 0.5% ®
25/06/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 4.25%
27/06/2018 واقعی قبلی توافق
04:25 PM
CO
اطمینان کسب و کار MAY 2.0
29/06/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری MAY 9.5%
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) MAY 5.6%
03/07/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات MAY 38.5%
04/07/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) JUN 7.02%
06/07/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.16%
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.25%
13/07/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 10.5%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 6.3%
17/07/2018 واقعی قبلی توافق
02:10 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 8.9
19/07/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
موازنه تجاری MAY $-0.52B
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات MAY 5.1%


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.