21/10/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
CO
اطمینان کسب و کار SEP 1.5
22/10/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) AUG -9.6%
30/10/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات SEP -21.3%
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری SEP 16.8%
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) SEP
08:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 1.75%
03/11/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
Davivienda Manufacturing PMI OCT 50.4
04/11/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) OCT -1.3%
06/11/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.97%
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.32%
03:00 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -21.6
13/11/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
موازنه تجاری SEP $-1.0B
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات SEP -27.3%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -10.3%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -17.1%


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.