15/07/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -35.8%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -42.9%
17/07/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
موازنه تجاری MAY $-1.3B
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات MAY -31.6%
22/07/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
CO
اطمینان کسب و کار JUN -21.3
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) MAY -20.1%
30/07/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) JUN -30.4%
31/07/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری JUN 21.4%
08:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 2.50%
03/08/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات JUN -40.3%
03:00 PM
CO
Davivienda Manufacturing PMI JUL 54.7
04/08/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) JUL -1.92%
06/08/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) JUL 2.19%
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) JUL -0.38%


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.