18/11/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) SEP 2.7% 3.3% ®
20/11/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -10.7
22/11/2019 واقعی قبلی
08:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 4.25%
27/11/2019 واقعی قبلی
04:00 PM
CO
اطمینان کسب و کار OCT 11.5
29/11/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری OCT 10.2%
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) OCT 1.0%
02/12/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
Davivienda Manufacturing PMI NOV 51.1
03/12/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات OCT -12.3%
04/12/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) NOV 2.40%
06/12/2019 واقعی قبلی
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) NOV 3.86%
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.16%
13/12/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 0.3%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.