20/01/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
موازنه تجاری NOV $-1.7B $-1.1B
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات NOV -12% -14.5%
27/01/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
اطمینان کسب و کار DEC -6.7
29/01/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری DEC 13.3%
07:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 1.75%
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) DEC 9.1%
01/02/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
Davivienda Manufacturing PMI JAN 51.8
04/02/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات DEC -14-1%
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) JAN -0.9%
06/02/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.61%
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.38%
12/02/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -0.2%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 4.1%
15/02/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
CO
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 8.7%
04:00 PM
CO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -9%
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) DEC -3.4%
17/02/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
موازنه تجاری DEC $-1.7B
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات DEC -12%


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.