18/09/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
موازنه تجاری JUL $-1.3B $-0.9B
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات JUL 5% -5.7%
03:15 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده AUG -11.8 -5.1
23/09/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) JUL 2.7%
25/09/2019 واقعی قبلی
04:00 PM
CO
اطمینان کسب و کار AUG 9.3
27/09/2019 واقعی قبلی
08:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 4.25%
30/09/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری AUG 10.7%
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) AUG 9.5%
01/10/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات AUG -9.9%
03:00 PM
CO
Davivienda Manufacturing PMI SEP 50.3
04/10/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) SEP 4.99%
05/10/2019 واقعی قبلی
05:00 PM
CO
نرخ تورم (سالانه) SEP 3.75%
05:00 PM
CO
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.22%
15/10/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 3.5%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 8.5%


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.