19/07/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
Imports YoY MAY 6.1% 6.8%
03:00 PM
CO
Balance of Trade MAY $-1.0B $-0.7B
22/07/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
CO
ISE Economic Activity YoY MAY 2.1%
24/07/2019 واقعی قبلی
04:00 PM
CO
Business Confidence JUN 7.1
26/07/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
CO
Interest Rate Decision 4.25%
30/07/2019 واقعی قبلی
10:00 PM
CO
Cement Production YoY JUN 7.2%
31/07/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
Unemployment Rate JUN 10.5%
01/08/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
Davivienda Manufacturing PMI JUL 49.2
02/08/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
Exports YoY JUN 1.2%
07:00 PM
CO
PPI YoY JUL 3.75%
06/08/2019 واقعی قبلی
12:00 AM
CO
Inflation Rate YoY JUL 3.43%
12:00 AM
CO
Inflation Rate MoM JUL 0.27%
14/08/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CO
Balance of Trade JUN $-1.0B
03:00 PM
CO
Imports YoY JUN 6.1%
03:00 PM
CO
Industrial Production YoY JUN 3.2%
03:00 PM
CO
Retail Sales YoY JUN 8.2%
15/08/2019 واقعی قبلی
04:20 PM
CO
GDP Growth Rate YoY Q2 2.8%
04:20 PM
CO
GDP Growth Rate QoQ Q2 0%
07:00 PM
CO
ISE Economic Activity YoY JUN


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.