14/12/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 5.8% 2.9%
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 6.5% 5.9%
17/12/2018 واقعی قبلی توافق
04:00 PM
CO
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV -1.3
18/12/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
موازنه تجاری OCT $-0.5B
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات OCT 8.4%
21/12/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
اطمینان کسب و کار NOV 1.3
07:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 4.25%
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) OCT 2.3%
28/12/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری NOV 9.1%
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه) NOV 2.4%
02/01/2019 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
Davivienda Manufacturing PMI DEC 51.6
03/01/2019 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه صادرات NOV 15.8%
04/01/2019 واقعی قبلی توافق
07:00 PM
CO
PPI (سالانه) DEC 4.43%
06/01/2019 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
CO
نرخ تورم (سالانه) DEC 3.27%
12:00 AM
CO
نرخ تورم (ماهانه) DEC 0.12%


کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کلمبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.