بازارها گذشته مرجع
پول 4024 2020-04
بازار سهام 1093 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.4 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-12
نرخ بیکاری 12.2 2020-02
نرخ تورم 3.72 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 2020-02
نرخ بهره 3.75 2020-03
موازنه تجاری -0.91 2020-01
حساب جاری -3523 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 9.8 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.2 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -26.1 2020-01
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2020-12
موارد کروناویروس 1065 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 17 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 39 2020-04
تخت بیمارستان 1.71 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 370 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 241300 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 49217 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7698 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13333 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13742 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17055 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27475 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 11274 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11554 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6897 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.2 2020-02
افراد بیکار 3045 2020-02
جمعیت 50.37 2019-12
افراد شاغل 22006 2020-02
نرخ اشتغال 55.48 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 2020-02
هزینه زندگی خانواده 1095100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 782100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.72 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-02
اندازه اصل تورم 3.25 2020-02
قیمت تولید 119 2020-02
تورم مواد غذایی 5.87 2020-02
CPI مسکن آب و برق 104 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-02
قیمت صادرات 110 2020-02
قیمت واردات 123 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.67 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 4.05 2020-03
عرضه پول M0 68597 2020-02
عرضه پول M1 120455 2020-02
عرضه پول M3 544670 2020-02
ذخایر ارزی 53676 2020-02
نرخ بهره سپرده 4.7 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 236556 2019-11
عرضه پول M2 497990 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.91 2020-01
حساب جاری -3523 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2019-12
صادرات 3.02 2020-02
واردات 4.33 2020-01
بدهی خارجی 138175 2019-12
گردش سرمایه -3122 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3715 2019-12
حواله 635 2019-12
ذخایر طلا 18.92 2019-12
تولید نفت خام 882 2019-12
رابطه مبادله 126 2020-02
شاخص تروریسم 5.91 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -4898 2019-11
هزینه های دولت 35876 2019-12
درآمدهای دولت 14075 2019-11
هزینه های مالی 18972 2019-11
ارزیابی اعتبار 58 2020-03
مخارج نظامی 10303 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 9.8 2020-02
تولید صنعتی 3.7 2020-01
ثبت خودرو 18407 2020-01
مجموع فروش خودرو 7596 2020-01
شاخص اقتصادی مقدم 3.6 2019-12
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
استفاده از ظرفیت 82.13 2019-10
تولید سیمان 1037300 2020-02
شاخص رقابتی 62.73 2019-12
رتبه رقابتی 57 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 67 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.6 2020-01
شاخص PMI تولید 49.3 2020-03
تولید فولاد 100 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.2 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -26.1 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 2019-12
هزینه های مصرف کننده 155977 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 254864 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 157200 2019-12
قیمت گازوئیل 0.55 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.2 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 140 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1065 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 17 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 39 2020-04
تخت بیمارستان 1.71 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.