بازارها گذشته مرجع
پول 3363 2020-01
بازار سهام 1648 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.76 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-09
نرخ بیکاری 9.3 2019-11
نرخ تورم 3.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.26 2019-12
نرخ بهره 4.25 2019-12
موازنه تجاری -1.87 2019-11
حساب جاری -3917 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 8.5 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.5 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.8 2019-11
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 330 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 221979 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 50034 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7698 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13333 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13572 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15123 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26990 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 11237 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11416 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6887 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.3 2019-11
افراد بیکار 2332 2019-11
جمعیت 49.83 2018-12
افراد شاغل 22874 2019-11
نرخ اشتغال 57.85 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 64.1 2019-10
هزینه زندگی خانواده 1095100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 782100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.26 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-12
اندازه اصل تورم 3.42 2019-12
قیمت تولید 121 2019-12
تورم مواد غذایی 5.8 2019-12
CPI مسکن آب و برق 103 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-12
قیمت صادرات 117 2019-12
قیمت واردات 123 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 6.09 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 4.26 2020-01
عرضه پول M0 74081 2019-12
عرضه پول M1 128939 2019-12
عرضه پول M3 544608 2019-12
ذخایر ارزی 53134 2019-12
نرخ بهره سپرده 4.7 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 236556 2019-11
عرضه پول M2 493117 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1.87 2019-11
حساب جاری -3917 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2018-12
صادرات 2.89 2019-11
واردات 4.76 2019-11
بدهی خارجی 137633 2019-10
گردش سرمایه -3219 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3330 2019-09
حواله 597 2019-10
ذخایر طلا 18.92 2019-12
تولید نفت خام 884 2019-09
رابطه مبادله 135 2019-12
شاخص تروریسم 5.91 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -4566 2019-10
هزینه های دولت 34604 2019-09
درآمدهای دولت 9201 2019-10
هزینه های مالی 13766 2019-10
ارزیابی اعتبار 58 2020-01
مخارج نظامی 10303 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 8.5 2019-12
تولید صنعتی -1.5 2019-11
ثبت خودرو 23278 2019-08
مجموع فروش خودرو 14204 2019-11
شاخص اقتصادی مقدم 2.9 2019-11
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
استفاده از ظرفیت 82.51 2019-08
تولید سیمان 1112915 2019-11
شاخص رقابتی 62.73 2019-12
رتبه رقابتی 57 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 67 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2019-11
شاخص PMI تولید 52.4 2019-12
تولید فولاد 125 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.5 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.8 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.4 2019-11
هزینه های مصرف کننده 156171 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 230156 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 152804 2019-10
قیمت گازوئیل 0.78 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 27.85 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 139 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.