بازارها گذشته مرجع
پول 3885 2021-07
بازار سهام 1254 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.9 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2021-03
نرخ بیکاری 15.6 2021-05
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 48.22 2021-07
نرخ تورم 3.63 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 24535783 2021-07
نرخ بهره 1.75 2021-06
موازنه تجاری -1.3 2021-05
حساب جاری -3633 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.8 2020-12
بودجه دولت -7.8 2020-12
اطمینان کسب و کار 5.8 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.3 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.2 2021-05
نرخ مالیات شرکت 31 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2021-12
موارد کروناویروس 4668750 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 117131 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 3908310 2021-07
تخت بیمارستان 1.71 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 271 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 208707 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 45730 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7228 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13441 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14233 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11086 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25973 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 8863 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9182 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6813 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.6 2021-05
افراد بیکار 3792 2021-05
جمعیت 50.88 2020-12
افراد شاغل 20467 2021-05
نرخ اشتغال 50.8 2021-05
نرخ مشارکت نیروی کار 60.2 2021-05
حداقل دستمزد 908526 2021-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 48.22 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 24535783 2021-07
موارد کروناویروس 4668750 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 117131 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 3908310 2021-07
تخت بیمارستان 1.71 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.63 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2021-06
اندازه اصل تورم 3.36 2021-06
قیمت تولید 137 2021-06
تورم مواد غذایی 8.52 2021-06
CPI مسکن آب و برق 107 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2021-06
قیمت صادرات 137 2021-06
قیمت واردات 138 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 17.96 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 1.76 2021-07
عرضه پول M0 96874 2021-06
عرضه پول M1 167421 2021-06
عرضه پول M3 636604 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 58921 2021-06
نرخ بهره سپرده 3.38 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 271883 2021-05
عرضه پول M2 586572 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1.3 2021-05
حساب جاری -3633 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2020-12
صادرات 3.1 2021-05
واردات 4.37 2021-05
بدهی خارجی 157172 2021-04
گردش سرمایه -3162 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2211 2020-12
حواله 564 2021-01
ذخایر طلا 4.68 2021-03
تولید نفت خام 745 2021-03
رابطه مبادله 132 2021-06
شاخص تروریسم 6.1 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.8 2020-12
بودجه دولت -7.8 2020-12
ارزش بودجه دولت -11328 2020-12
هزینه های دولت 37731 2021-03
درآمدهای دولت 11923 2020-12
هزینه های مالی 23251 2020-12
ارزیابی اعتبار 56 2021-07
مخارج نظامی 10133 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 5.8 2021-06
تولید صنعتی 8.6 2021-05
ثبت خودرو 19648 2021-02
مجموع فروش خودرو 6085 2021-05
شاخص اقتصادی مقدم 13.6 2021-05
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.47 2021-03
تولید سیمان 8804000 2021-05
شاخص رقابتی 62.73 2019-12
رتبه رقابتی 57 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2020-12
رتبه فساد مالی 92 2020-12
آسانی کسب و کار 67 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -22.1 2021-05
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 48.3 2021-06
تولید فولاد 110 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.3 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.2 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 22.8 2021-05
هزینه های مصرف کننده 157805 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 337999 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 162574 2021-05
قیمت گازوئیل 0.62 2021-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 32 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 102 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.