بازارها گذشته مرجع
پول 3644 2020-07
بازار سهام 1119 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.55 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.4 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2020-03
نرخ بیکاری 21.4 2020-05
نرخ تورم 2.85 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.32 2020-05
نرخ بهره 2.5 2020-06
موازنه تجاری -1.25 2020-04
حساب جاری -2712 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2019-12
بودجه دولت -2.5 2019-12
اطمینان کسب و کار -21.3 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -34 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -42.5 2020-04
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2020-12
موارد کروناویروس 97846 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 3334 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 43407 2020-07
تخت بیمارستان 1.71 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.4 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 324 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 205190 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 49062 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7698 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13333 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14324 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11088 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24358 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 10446 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10594 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6897 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 21.4 2020-05
افراد بیکار 4083 2020-04
جمعیت 50.37 2019-12
افراد شاغل 16525 2020-04
نرخ اشتغال 43.4 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 55.2 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.85 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.32 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-05
اندازه اصل تورم 2.55 2020-05
قیمت تولید 114 2020-05
تورم مواد غذایی 7.57 2020-05
CPI مسکن آب و برق 105 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-05
قیمت صادرات 99.82 2020-05
قیمت واردات 130 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -5.16 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 2.77 2020-07
عرضه پول M0 78459 2020-05
عرضه پول M1 140321 2020-05
عرضه پول M3 597964 2020-05
ذخایر ارزی 56362 2020-05
نرخ بهره سپرده 4.7 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 285069 2020-05
عرضه پول M2 551507 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1.25 2020-04
حساب جاری -2712 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2019-12
صادرات 1.84 2020-04
واردات 3.1 2020-04
بدهی خارجی 140232 2020-03
گردش سرمایه -2378 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3589 2020-03
حواله 507 2020-02
ذخایر طلا 13.9 2020-03
تولید نفت خام 857 2020-03
رابطه مبادله 101 2020-05
شاخص تروریسم 5.91 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2019-12
بودجه دولت -2.5 2019-12
ارزش بودجه دولت 327 2020-03
هزینه های دولت 35518 2020-03
درآمدهای دولت 18503 2020-03
هزینه های مالی 18175 2020-03
ارزیابی اعتبار 57 2020-06
مخارج نظامی 10303 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -21.3 2020-05
تولید صنعتی -35.8 2020-04
ثبت خودرو 20523 2020-02
مجموع فروش خودرو 1382 2020-04
شاخص اقتصادی مقدم -20.1 2020-04
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.5 2020-03
تولید سیمان 778700 2020-05
شاخص رقابتی 62.73 2019-12
رتبه رقابتی 57 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 67 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -26.7 2020-04
شاخص PMI تولید 54.7 2020-06
تولید فولاد 85 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -34 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -42.5 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -42.9 2020-04
هزینه های مصرف کننده 156981 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 328836 2020-05
تسهیلات اعتباری خریدار 158290 2020-04
قیمت گازوئیل 0.58 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 25.93 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 142 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 97846 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 3334 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 43407 2020-07
تخت بیمارستان 1.71 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.