گذشته قبلی
پول 3915 3931
بازار سهام 1509 1491 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2.5 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.5 10.8 در صد
نرخ بیکاری 12.1 12.9 در صد
نرخ تورم 9.23 8.53 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.25 1 در صد
نرخ بهره 6 5 در صد
موازنه تجاری -1.52 -1.62 USD - میلیارد
حساب جاری -6136 -5120 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 -4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.8 52.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.8 -2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 10.3 13.3 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.5 -17.8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.2 -1 در صد
نرخ مالیات شرکت 31 32 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 39 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 12.1 12.9 در صد
افراد بیکار 2990 3213 هزار
جمعیت 50.88 50.37 میلیون
افراد شاغل 21680 21681 هزار
نرخ اشتغال 55.82 55.88 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 64.2 62.6 در صد
حداقل دستمزد 908526 877803 COP / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 9.23 8.53 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.25 1 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 116 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 116 115 امتیاز
اندازه اصل تورم 7.67 6.93 در صد
قیمت تولید 178 173 امتیاز
تورم مواد غذایی 26.17 23.3 در صد
CPI مسکن آب و برق 112 111 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 115 امتیاز
قیمت صادرات 206 190 امتیاز
قیمت واردات 154 152 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 35.65 32.84 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 163 162 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 83585958 82845381 دوزها
موارد کروناویروس 5798799 5780910 افراد
مرگ و میر کروناویروس 133019 132737 افراد
تخت بیمارستان 1.69 1.74 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 6 5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 6 6 در صد
عرضه پول M0 102979 104300 COP - میلیارد
عرضه پول M1 182385 181467 COP - میلیارد
عرضه پول M3 703915 696301 COP - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 57474 58004 USD - میلیون
نرخ بهره سپرده 3.38 4.49 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 298592 301528 COP - میلیارد
عرضه پول M2 648706 642881 COP - میلیارد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -1.52 -1.62 USD - میلیارد
حساب جاری -6136 -5120 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 -4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 4.97 4.2 USD - میلیارد
واردات 7.06 5.83 USD - میلیارد
بدهی خارجی 171954 171295 USD - میلیون
گردش سرمایه -5556 -5305 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2158 2845 USD - میلیون
حواله 647 664 USD - میلیون
ذخایر طلا 4.68 4.68 تن
تولید نفت خام 743 745 BBL/D/1K
تغییرات سالیانه صادرات 46.9 43 در صد
(واردات (تغییرات سالیانه 43.1 49.2 در صد
رابطه مبادله 165 159 امتیاز
شاخص تروریسم 6.1 5.91
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.8 52.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.8 -2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -15758 -13322 COP - میلیارد
هزینه های دولت 40861 40613 COP - میلیارد
درآمدهای دولت 13776 15931 COP - میلیارد
هزینه های مالی 29118 31892 COP - میلیارد
ارزیابی اعتبار 55
مخارج نظامی 10133 10168 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 31 32 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 39 در صد
نرخ مالیات بر فروش 19 19 در صد
نرخ تامین اجتماعی 30.5 30.5 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 20.5 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 10 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 10.3 13.3 امتیاز
تولید صنعتی 12.3 10.6 در صد
ثبت خودرو 25312 23616
مجموع فروش خودرو 9806 7080 واحد
شاخص اقتصادی مقدم 7.6 9 در صد
سرعت اینترنت 5523 5397 KBps
آدرس های IP 5185338 5082089 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.1 81.04 در صد
تولید سیمان 1378600 1136611 تن
شاخص رقابتی 62.73 61.63 امتیاز
رتبه رقابتی 57 60
شاخص فساد مالی 39 39 امتیاز
رتبه فساد مالی 87 92
آسانی کسب و کار 67 65
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 -0.8 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.4 52.1 امتیاز
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.5 -17.8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.2 -1 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12 5 در صد
هزینه های مصرف کننده 179758 176188 COP - میلیارد
اعتبار بخش خصوصی 368572 286988 COP - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 186857 183108 COP - میلیارد
قیمت گازوئیل 0.63 0.65 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 30.24 30.99 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
شاخص مسکن 107 105 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.