کلمبیا - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-12
نرخ بیکاری 8.6 2017-12
نرخ تورم 3.68 2018-01
نرخ بهره 4.5 2018-01
موازنه تجاری 0.31 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2016-12

بازارها گذشته مرجع
پول 2833 2018-02
بازار سهام 1517 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.55 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 282 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 138972 COP - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 36966 COP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7526 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13124 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8647 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9993 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15022 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 8414 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9671 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4673 COP - میلیارد 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.6 % 2017-12
افراد بیکار 2139 هزار 2017-12
جمعیت 48.75 میلیون 2016-12
افراد شاغل 22873 هزار 2017-11
نرخ اشتغال 58.7 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 64.8 % 2017-11
هزینه زندگی خانواده 1098000 COP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 776200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100 COP / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.68 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.63 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 144 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 4.72 % 2018-01
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 1.49 % 2018-01
CPI مسکن آب و برق 143 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 نقاط شاخص 2018-01
قیمت صادرات 107 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 113 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 3.12 % 2018-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی 4.5 % 2018-02
عرضه پول M0 55326 COP - میلیارد 2018-01
عرضه پول M1 99678 COP - میلیارد 2018-01
عرضه پول M3 477656 COP - میلیارد 2017-12
ذخایر ارزی 47781 USD - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 6.8 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 166396 COP - میلیارد 2017-11
عرضه پول M2 437123 COP - میلیارد 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 0.31 USD - میلیارد 2017-12
صادرات 3.95 USD - میلیارد 2017-12
واردات 3.64 USD - میلیارد 2017-12
حساب جاری -2589 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 % 2016-12
بدهی خارجی 123843 COP - میلیارد 2017-10
گردش سرمایه -2342 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4868 USD - میلیون 2017-09
حواله 522 USD - میلیون 2017-11
ذخایر طلا 6.69 تن 2017-12
تولید نفت خام 804 BBL/D/1K 2017-03
رابطه مبادله 130 نقاط شاخص 2017-10
شاخص تروریسم 5.6 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -4669 COP - میلیارد 2017-11
هزینه های دولت 24536 COP - میلیارد 2017-09
درآمدهای دولت 11467 COP - میلیارد 2017-11
هزینه های مالی 16135 COP - میلیارد 2017-11
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 9930 USD - میلیون 2016-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -4.8 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی -0.8 % 2017-12
ثبت خودرو 17215 2018-01
مجموع فروش خودرو 12674 ماشین 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.3 % 2017-12
سرعت اینترنت 5523 KBps 2017-03
آدرس های IP 5185338 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 78.03 % 2017-10
تولید سیمان 1020362 تن 2017-12
شاخص رقابتی 4.29 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 90 2016-12
آسانی کسب و کار 59 2017-12
تولید فولاد 105 هزار تن 2017-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.4 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 29.1 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.8 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 88993 COP - میلیارد 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 193818 COP - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 124008 COP - میلیارد 2017-11
قیمت گازوئیل 0.83 USD / لیتر 2018-01
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 122 نقاط شاخص 2017-09
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 96.3 mm 2015-12
درجه حرارت 25.45 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.