کلمبیا - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-06
نرخ بیکاری 9.1 2018-06
نرخ تورم 3.12 2018-07
نرخ بهره 4.25 2018-07
موازنه تجاری -0.9 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 3050 2018-08
بازار سهام 1521 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.85 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 309 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199579 COP - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37239 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7601 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13255 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13252 COP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12157 COP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23842 COP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 10333 COP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9671 COP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6048 COP - میلیارد 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2018-06
افراد بیکار 2262 هزار 2018-06
جمعیت 49.29 میلیون 2017-12
افراد شاغل 22645 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 58.31 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.3 % 2018-02
هزینه زندگی خانواده 1098000 COP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 776200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100 COP / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.12 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.13 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 146 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 3.61 % 2018-07
قیمت تولید 113 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.2 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 146 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 110 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 114 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 5.93 % 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 4.25 % 2018-08
عرضه پول M0 53628 COP - میلیارد 2018-06
عرضه پول M1 98935 COP - میلیارد 2018-06
عرضه پول M3 475432 COP - میلیارد 2018-06
ذخایر ارزی 47510 USD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 6 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 161095 COP - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 435436 COP - میلیارد 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.9 USD - میلیارد 2018-06
صادرات 3.33 USD - میلیارد 2018-06
واردات 4.23 USD - میلیارد 2018-06
حساب جاری -2831 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2017-12
بدهی خارجی 126517 COP - میلیارد 2018-05
گردش سرمایه -2580 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2133 USD - میلیون 2018-03
حواله 531 USD - میلیون 2018-05
ذخایر طلا 12.8 تن 2018-06
تولید نفت خام 865 BBL/D/1K 2018-04
رابطه مبادله 139 نقاط شاخص 2018-06
شاخص تروریسم 5.6 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -3973 COP - میلیارد 2018-06
هزینه های دولت 33269 COP - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 11784 COP - میلیارد 2018-06
هزینه های مالی 15757 COP - میلیارد 2018-06
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 8976 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2.4 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 1.3 % 2018-06
ثبت خودرو 20522 2018-05
مجموع فروش خودرو 12694 ماشین 2018-05
شاخص اقتصادی مقدم 2.4 % 2018-05
سرعت اینترنت 5523 KBps 2017-03
آدرس های IP 5185338 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 80.19 % 2018-05
تولید سیمان 990843 تن 2018-06
شاخص رقابتی 4.29 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 59 2017-12
تولید فولاد 90 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 15.5 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 144206 COP - میلیارد 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 244885 COP - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 127694 COP - میلیارد 2018-05
قیمت گازوئیل 0.85 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.32 در صد 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 125 نقاط شاخص 2018-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 96.3 mm 2015-12
درجه حرارت 25.45 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.