بازارها گذشته مرجع
پول 3562 2021-02
بازار سهام 1371 2021-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.17 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.6 2020-12
نرخ بیکاری 13.4 2020-12
نرخ تورم 1.6 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.41 2021-01
نرخ بهره 1.75 2021-01
موازنه تجاری -1.1 2020-12
حساب جاری -1774 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2019-12
بودجه دولت -2.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 3.7 2021-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.8 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.4 2020-12
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2020-12
موارد کروناویروس 2233589 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 59118 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 2129491 2021-02
تخت بیمارستان 1.71 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 324 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 230009 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38523 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7843 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14731 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14296 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10755 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27220 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 9030 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9509 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6813 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.4 2020-12
افراد بیکار 3305 2020-12
جمعیت 50.37 2019-12
افراد شاغل 21409 2020-12
نرخ اشتغال 53.4 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 2020-12
حداقل دستمزد 908526 2021-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.41 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-11
اندازه اصل تورم 1.87 2020-11
قیمت تولید 123 2021-01
تورم مواد غذایی 5.5 2021-01
CPI مسکن آب و برق 105 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-01
قیمت صادرات 116 2021-01
قیمت واردات 128 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.39 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2021-01
نرخ بهره بین بانکی 1.75 2021-02
عرضه پول M0 94456 2020-12
عرضه پول M1 160598 2020-12
عرضه پول M3 619409 2020-12
ذخایر ارزی 57253 2020-11
نرخ بهره سپرده 4.49 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 276651 2020-08
عرضه پول M2 570270 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1.1 2020-12
حساب جاری -1774 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2019-12
صادرات 3.03 2020-12
واردات 4.14 2020-12
بدهی خارجی 147822 2020-11
گردش سرمایه -1181 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 589 2020-09
حواله 646 2020-08
ذخایر طلا 4.14 2020-12
تولید نفت خام 824 2020-11
رابطه مبادله 119 2020-12
شاخص تروریسم 6.1 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2019-12
بودجه دولت -2.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -4460 2020-09
هزینه های دولت 37389 2020-12
درآمدهای دولت 13546 2020-09
هزینه های مالی 18006 2020-09
ارزیابی اعتبار 57 2021-02
مخارج نظامی 10303 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3.7 2021-01
تولید صنعتی 1.5 2020-12
ثبت خودرو 18408 2020-09
مجموع فروش خودرو 10468 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم -2.5 2020-12
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
استفاده از ظرفیت 80.63 2020-09
تولید سیمان 1184860 2020-12
شاخص رقابتی 62.73 2019-12
رتبه رقابتی 57 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2020-12
رتبه فساد مالی 92 2020-12
آسانی کسب و کار 67 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2020-11
شاخص PMI تولید 53.3 2021-01
تولید فولاد 110 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.8 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.4 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.8 2020-12
هزینه های مصرف کننده 151616 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 303166 2020-11
تسهیلات اعتباری خریدار 159843 2020-11
قیمت گازوئیل 0.63 2021-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 29.94 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 144 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2233589 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 59118 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 2129491 2021-02
تخت بیمارستان 1.71 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.