بازارها گذشته مرجع
پول 3171 2019-07
بازار سهام 1600 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.8 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-03
نرخ بیکاری 10.5 2019-05
نرخ تورم 3.43 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.27 2019-06
نرخ بهره 4.25 2019-06
موازنه تجاری -1.02 2019-05
حساب جاری -3614 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 7.1 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.3 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.1 2019-05
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 330 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 203050 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 48102 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7698 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13333 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13769 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12365 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24543 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 10971 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10614 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6412 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.5 2019-05
افراد بیکار 2611 2019-05
جمعیت 49.83 2018-12
افراد شاغل 22164 2019-05
نرخ اشتغال 56.41 2019-05
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2019-05
هزینه زندگی خانواده 1095100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 782100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.43 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.27 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-06
اندازه اصل تورم 3.28 2019-06
قیمت تولید 118 2019-06
تورم مواد غذایی 4.97 2019-06
CPI مسکن آب و برق 102 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-06
قیمت صادرات 114 2019-06
قیمت واردات 120 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.75 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 4.25 2019-07
عرضه پول M0 61374 2019-06
عرضه پول M1 110670 2019-06
عرضه پول M3 506184 2019-05
ذخایر ارزی 52444 2019-06
نرخ بهره سپرده 4.7 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 206285 2019-04
عرضه پول M2 464368 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1.02 2019-05
حساب جاری -3614 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2018-12
صادرات 3.77 2019-05
واردات 4.79 2019-05
بدهی خارجی 133027 2019-04
گردش سرمایه -3159 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3335 2019-03
حواله 581 2019-04
ذخایر طلا 18.9 2019-06
تولید نفت خام 885 2019-03
رابطه مبادله 136 2019-06
شاخص تروریسم 5.61 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 1718 2019-04
هزینه های دولت 33314 2019-03
درآمدهای دولت 16660 2019-04
هزینه های مالی 14941 2019-04
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 10303 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 7.1 2019-05
تولید صنعتی 3.2 2019-05
ثبت خودرو 19455 2019-06
مجموع فروش خودرو 13187 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم 2.1 2019-04
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
استفاده از ظرفیت 79.07 2019-04
تولید سیمان 1055200 2019-05
شاخص رقابتی 61.63 2018-12
رتبه رقابتی 60 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 65 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2019-05
شاخص PMI تولید 49.2 2019-06
تولید فولاد 65 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.3 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.1 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.2 2019-05
هزینه های مصرف کننده 152040 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 277523 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 140275 2019-04
قیمت گازوئیل 0.75 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.98 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 136 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.