بازارها گذشته مرجع
پول 3423 2019-11
بازار سهام 1627 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.05 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-09
نرخ بیکاری 10.2 2019-09
نرخ تورم 3.86 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 2019-10
نرخ بهره 4.25 2019-10
موازنه تجاری -1.12 2019-09
حساب جاری -3239 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 11.5 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.7 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4 2019-09
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 330 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 221979 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 50034 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7698 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13333 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13572 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15123 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26990 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 11237 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11416 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6887 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.2 2019-09
افراد بیکار 2532 2019-09
جمعیت 49.83 2018-12
افراد شاغل 22230 2019-09
نرخ اشتغال 56.3 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1095100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 782100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.86 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-10
اندازه اصل تورم 3.53 2019-10
قیمت تولید 120 2019-10
تورم مواد غذایی 6.87 2019-10
CPI مسکن آب و برق 103 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-10
قیمت صادرات 115 2019-10
قیمت واردات 123 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 4.25 2019-11
عرضه پول M0 65874 2019-10
عرضه پول M1 114869 2019-10
عرضه پول M3 525465 2019-10
ذخایر ارزی 53084 2019-10
نرخ بهره سپرده 4.7 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 224064 2019-10
عرضه پول M2 476249 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1.12 2019-09
حساب جاری -3239 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2018-12
صادرات 3.08 2019-09
واردات 4.2 2019-09
بدهی خارجی 135818 2019-08
گردش سرمایه -3609 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3855 2019-06
حواله 553 2019-09
ذخایر طلا 18.92 2019-12
تولید نفت خام 854 2019-07
رابطه مبادله 133 2019-10
شاخص تروریسم 5.61 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -5428 2019-08
هزینه های دولت 34604 2019-09
درآمدهای دولت 9177 2019-08
هزینه های مالی 14606 2019-08
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 10303 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 11.5 2019-09
تولید صنعتی 0.3 2019-09
ثبت خودرو 23278 2019-08
مجموع فروش خودرو 12546 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 3.4 2019-08
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
استفاده از ظرفیت 78.4 2019-06
تولید سیمان 1093948 2019-09
شاخص رقابتی 62.73 2019-12
رتبه رقابتی 57 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 67 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 2019-09
شاخص PMI تولید 51.1 2019-10
تولید فولاد 110 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.7 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.9 2019-10
هزینه های مصرف کننده 156171 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 251697 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 147687 2019-08
قیمت گازوئیل 0.76 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.73 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 137 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.