بازارها گذشته مرجع
پول 3357 2019-05
بازار سهام 1489 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.52 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-03
نرخ بیکاری 10.8 2019-03
نرخ تورم 3.25 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-04
نرخ بهره 4.25 2019-04
موازنه تجاری -0.96 2019-03
حساب جاری -3680 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 4.4 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.6 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.8 2019-03
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 309 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 203050 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 48102 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7601 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13255 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13769 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12365 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24543 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 10971 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10614 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6412 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.8 2019-03
افراد بیکار 2682 2019-03
جمعیت 49.83 2018-12
افراد شاغل 22114 2019-03
نرخ اشتغال 56.39 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1095100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 782100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.25 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-04
اندازه اصل تورم 3.25 2019-04
قیمت تولید 118 2019-04
تورم مواد غذایی 3.44 2019-04
CPI مسکن آب و برق 102 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-04
قیمت صادرات 116 2019-04
قیمت واردات 119 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 5.94 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 4.27 2019-05
عرضه پول M0 60404 2019-04
عرضه پول M1 109322 2019-04
عرضه پول M3 504081 2019-03
ذخایر ارزی 51261 2019-03
نرخ بهره سپرده 6 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 204776 2019-03
عرضه پول M2 462737 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.96 2019-03
حساب جاری -3680 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2018-12
صادرات 3.34 2019-03
واردات 4.3 2019-03
بدهی خارجی 135083 2019-02
گردش سرمایه -3561 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2656 2018-12
حواله 495 2019-02
ذخایر طلا 18.2 2019-03
تولید نفت خام 899 2019-01
رابطه مبادله 140 2019-04
شاخص تروریسم 5.61 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -6311 2019-02
هزینه های دولت 33314 2019-03
درآمدهای دولت 9947 2019-02
هزینه های مالی 16257 2019-02
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 10303 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 4.4 2019-04
تولید صنعتی 3.2 2019-03
ثبت خودرو 20170 2019-03
مجموع فروش خودرو 13058 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 2.6 2019-03
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
استفاده از ظرفیت 78.59 2019-02
تولید سیمان 1139886 2019-03
شاخص رقابتی 61.63 2018-12
رتبه رقابتی 60 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 65 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2019-03
شاخص PMI تولید 51 2019-04
تولید فولاد 105 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.6 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.8 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2019-03
هزینه های مصرف کننده 152040 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 198967 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 137333 2019-02
قیمت گازوئیل 0.78 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.23 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 136 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.