بازارها گذشته مرجع
پول 3748 2021-05
بازار سهام 1285 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.45 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.6 2020-12
نرخ بیکاری 14.2 2021-03
نرخ تورم 1.95 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.59 2021-04
نرخ بهره 1.75 2021-04
موازنه تجاری -0.96 2021-02
حساب جاری -3114 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2019-12
بودجه دولت -7.8 2020-12
اطمینان کسب و کار 6.8 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -34.2 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.3 2021-02
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2020-12
موارد کروناویروس 3048719 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 79261 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 2859627 2021-05
تخت بیمارستان 1.71 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 324 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 230009 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38523 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7843 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14731 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14296 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10755 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27220 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 9030 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9509 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6813 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14.2 2021-03
افراد بیکار 3437 2021-03
جمعیت 50.37 2019-12
افراد شاغل 20801 2021-03
نرخ اشتغال 51.73 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 2021-03
حداقل دستمزد 908526 2021-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.95 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.59 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-04
اندازه اصل تورم 1.99 2021-04
قیمت تولید 131 2021-04
تورم مواد غذایی 3.98 2021-04
CPI مسکن آب و برق 107 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-04
قیمت صادرات 127 2021-04
قیمت واردات 135 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده 16.33 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 13.12 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 6673552 2021-05
موارد کروناویروس 3048719 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 79261 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 2859627 2021-05
تخت بیمارستان 1.71 2018-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 1.75 2021-05
عرضه پول M0 90044 2021-03
عرضه پول M1 161769 2021-03
عرضه پول M3 617714 2021-03
ذخایر ارزی 58888 2021-03
نرخ بهره سپرده 3.38 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 270176 2021-01
عرضه پول M2 571602 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.96 2021-02
حساب جاری -3114 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2020-12
صادرات 3.33 2021-03
واردات 3.9 2021-02
بدهی خارجی 156834 2021-01
گردش سرمایه -2509 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2211 2020-12
حواله 564 2021-01
ذخایر طلا 4.14 2020-12
تولید نفت خام 745 2021-01
رابطه مبادله 128 2021-03
شاخص تروریسم 6.1 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2019-12
بودجه دولت -7.8 2020-12
ارزش بودجه دولت -4460 2020-09
هزینه های دولت 37389 2020-12
درآمدهای دولت 13546 2020-09
هزینه های مالی 18006 2020-09
ارزیابی اعتبار 57 2021-05
مخارج نظامی 10797 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 6.8 2021-03
تولید صنعتی 0.6 2021-02
ثبت خودرو 19648 2021-02
مجموع فروش خودرو 8831 2021-02
شاخص اقتصادی مقدم -3.5 2021-02
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
استفاده از ظرفیت 78.58 2020-10
تولید سیمان 1200300 2021-03
شاخص رقابتی 62.73 2019-12
رتبه رقابتی 57 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2020-12
رتبه فساد مالی 92 2020-12
آسانی کسب و کار 67 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.8 2021-02
شاخص PMI تولید 54 2021-04
تولید فولاد 110 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -34.2 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.3 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2021-02
هزینه های مصرف کننده 151616 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 265952 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 159943 2021-01
قیمت گازوئیل 0.63 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.87 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 145 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.