بازارها گذشته مرجع
پول 3382 2019-09
بازار سهام 1594 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.81 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-06
نرخ بیکاری 10.7 2019-07
نرخ تورم 3.75 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 2019-08
نرخ بهره 4.25 2019-08
موازنه تجاری -1.3 2019-07
حساب جاری -3239 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 9.3 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.8 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.8 2019-07
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 330 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 213962 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 49949 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7698 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13333 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13271 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13571 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25562 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 10870 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11028 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6520 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.7 2019-07
افراد بیکار 2657 2019-07
جمعیت 49.83 2018-12
افراد شاغل 22140 2019-07
نرخ اشتغال 56.23 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 63 2019-07
هزینه زندگی خانواده 1095100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 782100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.75 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-08
اندازه اصل تورم 3.42 2019-08
قیمت تولید 119 2019-08
تورم مواد غذایی 6.42 2019-08
CPI مسکن آب و برق 103 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-08
قیمت صادرات 113 2019-08
قیمت واردات 123 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.99 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 4.25 2019-09
عرضه پول M0 62691 2019-08
عرضه پول M1 113956 2019-08
عرضه پول M3 520342 2019-08
ذخایر ارزی 52994 2019-08
نرخ بهره سپرده 4.7 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 226615 2019-07
عرضه پول M2 476435 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1.3 2019-07
حساب جاری -3239 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2018-12
صادرات 3.27 2019-07
واردات 4.57 2019-07
بدهی خارجی 134972 2019-06
گردش سرمایه -3609 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3855 2019-06
حواله 582 2019-07
ذخایر طلا 18.92 2019-09
تولید نفت خام 895 2019-05
رابطه مبادله 131 2019-08
شاخص تروریسم 5.61 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 1686 2019-06
هزینه های دولت 34098 2019-06
درآمدهای دولت 17565 2019-06
هزینه های مالی 15879 2019-06
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 10303 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 9.3 2019-07
تولید صنعتی 3.5 2019-07
ثبت خودرو 19455 2019-06
مجموع فروش خودرو 11430 2019-07
شاخص اقتصادی مقدم 2.7 2019-06
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
استفاده از ظرفیت 78.4 2019-06
تولید سیمان 1118127 2019-07
شاخص رقابتی 61.63 2018-12
رتبه رقابتی 60 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 65 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2019-07
شاخص PMI تولید 50.3 2019-08
تولید فولاد 95 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.8 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.8 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.5 2019-07
هزینه های مصرف کننده 154231 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 269010 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 143637 2019-06
قیمت گازوئیل 0.74 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.98 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 137 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.