کلمبیا - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-06
نرخ بیکاری 9.2 2018-08
نرخ تورم 3.23 2018-09
نرخ بهره 4.25 2018-09
موازنه تجاری -0.7 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 3094 2018-10
بازار سهام 1463 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.1 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 309 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 209545 COP - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46630 COP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7601 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13255 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12946 COP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13047 COP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25217 COP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 10709 COP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10258 COP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6210 COP - میلیارد 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.2 % 2018-08
افراد بیکار 2286 هزار 2018-08
جمعیت 49.29 میلیون 2017-12
افراد شاغل 22678 هزار 2018-08
نرخ اشتغال 58.27 % 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 64.1 % 2018-08
هزینه زندگی خانواده 1098000 COP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 776200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200 COP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100 COP / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.23 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 146 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 3.56 % 2018-09
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 2.1 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 147 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 116 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 7.21 % 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 4.26 % 2018-10
عرضه پول M0 52813 COP - میلیارد 2018-08
عرضه پول M1 101350 COP - میلیارد 2018-08
عرضه پول M3 479532 COP - میلیارد 2018-08
ذخایر ارزی 47512 USD - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 6 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 184042 COP - میلیارد 2018-08
عرضه پول M2 441587 COP - میلیارد 2018-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.7 USD - میلیارد 2018-07
صادرات 3.61 USD - میلیارد 2018-08
واردات 4.35 USD - میلیارد 2018-07
حساب جاری -3215 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2017-12
بدهی خارجی 126782 USD - میلیون 2018-07
گردش سرمایه -3032 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3662 USD - میلیون 2018-06
حواله 529 USD - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 12.8 تن 2018-09
تولید نفت خام 851 BBL/D/1K 2018-06
رابطه مبادله 142 نقاط شاخص 2018-09
شاخص تروریسم 5.6 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -6331 COP - میلیارد 2018-08
هزینه های دولت 33019 COP - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 7905 COP - میلیارد 2018-08
هزینه های مالی 14235 COP - میلیارد 2018-08
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 8976 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 5.3 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 3.5 % 2018-07
ثبت خودرو 19315 2018-07
مجموع فروش خودرو 11076 ماشین 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 1.9 % 2018-07
سرعت اینترنت 5523 KBps 2017-03
آدرس های IP 5185338 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 81.24 % 2018-07
تولید سیمان 1089306 تن 2018-08
شاخص رقابتی 4.29 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 59 2017-12
شاخص PMI تولید 52.8 2018-09
تولید فولاد 90 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.7 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 145240 COP - میلیارد 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 223330 COP - میلیون 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 129201 COP - میلیارد 2018-07
قیمت گازوئیل 0.82 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 25.68 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 128 نقاط شاخص 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 96.3 mm 2015-12
درجه حرارت 25.45 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.