گذشته قبلی
پول 3934 3934
بازار سهام 1441 1418 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.7 -2.5 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.2 17.6 در صد
نرخ بیکاری 11.8 12.1 در صد
نرخ تورم 4.58 4.51 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 0.38 در صد
نرخ بهره 2.5 2 در صد
موازنه تجاری -2.2 -2.03 USD - میلیارد
حساب جاری -5120 -4296 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 -4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.8 52.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.8 -2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 12.2 20.4 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.3 -3 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 8.3 18.2 در صد
نرخ مالیات شرکت 31 32 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 39 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 11.8 12.1 در صد
افراد بیکار 2957 2993 هزار
جمعیت 50.88 50.37 میلیون
افراد شاغل 22128 21729 هزار
نرخ اشتغال 54.6 53.7 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 61.93 61.1 در صد
حداقل دستمزد 908526 877803 COP / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.58 4.51 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 0.38 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 110 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 109 109 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.69 3.79 در صد
قیمت تولید 146 142 امتیاز
تورم مواد غذایی 12.4 11.5 در صد
CPI مسکن آب و برق 109 108 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 109 امتیاز
قیمت صادرات 154 148 امتیاز
قیمت واردات 143 142 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 21.95 19.66 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 111 111 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 57087983 56705122 دوزها
موارد کروناویروس 50071817 5069644 افراد
مرگ و میر کروناویروس 128586 128528 افراد
Coronavirus بهبود یافت 3908310 3880261 افراد
تخت بیمارستان 1.69 1.74 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 2.5 2 در صد
نرخ بهره بین بانکی 2.56 2.56 در صد
عرضه پول M0 96043 95682 COP - میلیارد
عرضه پول M1 171887 168662 COP - میلیارد
عرضه پول M3 650350 639093 COP - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 58823 58710 USD - میلیون
نرخ بهره سپرده 3.38 4.49 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 277682 267308 COP - میلیارد
عرضه پول M2 598674 587776 COP - میلیارد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -2.2 -2.03 USD - میلیارد
حساب جاری -5120 -4296 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 -4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 3.57 3.32 USD - میلیارد
واردات 5.73 5.35 USD - میلیارد
بدهی خارجی 165168 158391 USD - میلیون
گردش سرمایه -5305 -3972 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2703 2211 USD - میلیون
حواله 654 717 USD - میلیون
ذخایر طلا 4.68 4.68 تن
تولید نفت خام 730 694 BBL/D/1K
تغییرات سالیانه صادرات 40.6 28.7 در صد
(واردات (تغییرات سالیانه 64.9 45.4 در صد
رابطه مبادله 141 137 امتیاز
شاخص تروریسم 6.1 5.91
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.8 52.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.8 -2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -9710 -3344 COP - میلیارد
هزینه های دولت 44217 40118 COP - میلیارد
درآمدهای دولت 20188 10001 COP - میلیارد
هزینه های مالی 23485 19275 COP - میلیارد
ارزیابی اعتبار 55
مخارج نظامی 10133 10168 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 31 32 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 39 در صد
نرخ مالیات بر فروش 19 19 در صد
نرخ تامین اجتماعی 30.5 30.5 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 20.5 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 10 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 12.2 20.4 امتیاز
تولید صنعتی 15.5 22.9 در صد
ثبت خودرو 20417 14684
مجموع فروش خودرو 7940 7710 واحد
شاخص اقتصادی مقدم 12.9 13.2 در صد
سرعت اینترنت 5523 5397 KBps
آدرس های IP 5185338 5082089 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.74 81.13 در صد
تولید سیمان 1229150 1163339 تن
شاخص رقابتی 62.73 61.63 امتیاز
رتبه رقابتی 57 60
شاخص فساد مالی 39 37 امتیاز
رتبه فساد مالی 92 96
آسانی کسب و کار 67 65
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.6 29.2 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.9 54 امتیاز
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.3 -3 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 8.3 18.2 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 15.3 32 در صد
هزینه های مصرف کننده 166927 162363 COP - میلیارد
اعتبار بخش خصوصی 289064 300165 COP - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 171205 168246 COP - میلیارد
قیمت گازوئیل 0.6 0.62 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.97 32 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
شاخص مسکن 103 102 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.