بازارها گذشته مرجع
پول 3825 2020-09
بازار سهام 1180 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.11 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.7 2020-06
نرخ بیکاری 20.2 2020-07
نرخ تورم 1.88 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08
نرخ بهره 2 2020-08
موازنه تجاری -1.1 2020-07
حساب جاری -1693 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2019-12
بودجه دولت -2.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 1.5 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.4 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.4 2020-07
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2020-12
موارد کروناویروس 777537 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 24570 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 662277 2020-09
تخت بیمارستان 1.71 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 324 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 180770 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 34069 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7843 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14731 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13375 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9260 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19034 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 8397 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6850 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6612 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 20.2 2020-07
افراد بیکار 4559 2020-07
جمعیت 50.37 2019-12
افراد شاغل 17984 2020-07
نرخ اشتغال 45.1 2020-07
نرخ مشارکت نیروی کار 55.2 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.88 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-08
اندازه اصل تورم 2.25 2020-08
قیمت تولید 119 2020-08
تورم مواد غذایی 4.66 2020-08
CPI مسکن آب و برق 104 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-08
قیمت صادرات 115 2020-08
قیمت واردات 130 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.33 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 2 2020-09
عرضه پول M0 83022 2020-08
عرضه پول M1 144342 2020-08
عرضه پول M3 597645 2020-08
ذخایر ارزی 57185 2020-08
نرخ بهره سپرده 4.49 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 288921 2020-06
عرضه پول M2 559999 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1.1 2020-07
حساب جاری -1693 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2019-12
صادرات 2.55 2020-07
واردات 3.65 2020-07
بدهی خارجی 146642 2020-06
گردش سرمایه -2279 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1340 2020-06
حواله 456 2020-05
ذخایر طلا 4.1 2020-06
تولید نفت خام 732 2020-05
رابطه مبادله 121 2020-08
شاخص تروریسم 5.91 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2019-12
بودجه دولت -2.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -9546 2020-06
هزینه های دولت 36081 2020-06
درآمدهای دولت 10419 2020-06
هزینه های مالی 19964 2020-06
ارزیابی اعتبار 57 2020-09
مخارج نظامی 10303 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1.5 2020-08
تولید صنعتی -8.5 2020-07
ثبت خودرو 11956 2020-06
مجموع فروش خودرو 4657 2020-07
شاخص اقتصادی مقدم -9.6 2020-07
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
استفاده از ظرفیت 67.74 2020-05
تولید سیمان 1131300 2020-07
شاخص رقابتی 62.73 2019-12
رتبه رقابتی 57 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 67 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.5 2020-07
شاخص PMI تولید 51.2 2020-08
تولید فولاد 85 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.4 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.4 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.4 2020-07
هزینه های مصرف کننده 128728 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 307032 2020-07
تسهیلات اعتباری خریدار 156129 2020-06
قیمت گازوئیل 0.58 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 28.46 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 144 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 777537 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 24570 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 662277 2020-09
تخت بیمارستان 1.71 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.