ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کنگو - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PB- Stable Jan 28 2022
Moody'sCaa1 Positive Oct 18 2021
S&PCCC+ Positive Jul 30 2021
S&PCCC+ Stable Jul 31 2020
S&PCCC+ Positive Aug 02 2019
Moody'sCaa1 Stable Jun 18 2019
Moody'sB3 Negative Dec 08 2017
S&PCCC+ Stable Aug 04 2017
S&PB- Negative Feb 05 2016
S&PB- Stable Dec 13 2013
Moody'sB3 Stable Sep 06 2013