ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کوبا - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sCa Stable Nov 18 2021
Moody'sCaa2 Stable Nov 08 2017
Moody'sCaa2 Positive Dec 10 2015
Moody'sCaa2 Stable Apr 23 2014
Moody'sCaa1 Stable Apr 05 1999