نرخ ارز

0.0003

تغییر روزانه:

2.84%

سالیانه:

-67.40%